Funkcia CLO s hodnotou L100 – šetrná k životnému prostrediu aj k vašim financiám

Vo svietidlách s LED diódami sa svetelný tok časom znižuje, pretože diódy degradujú. Tento pokles svetelného toku je počas životnosti diódy približne lineárny. Samotné svietidlo môže kompenzovať tento pokles pomocou programovateľného predradníka. Táto technológia sa nazýva CLO (Constant Light Output = konštantný svetelný výstup).

 

Hodnota L opisuje pokles svetelného toku v čase. Svietidlo s funkciou CLO a hodnotou L100 má po 50 000 hodinách svietenia rovnaký svetelný výstup, aký bol pri prvom zapnutí. Oproti tomu, rovnaké svietidlo, ale s hodnotou L80, bude mať po tomto čase svetelný výstup na úrovni len 80 %.

Aké sú výhody LED svietidiel s funkciou CLO?
Svietidlá s funkciou CLO a hodnotou L100 umožňujú použiť vyšší činiteľ údržby a tak vhodnejšie optimalizovať osvetlenie v daných priestoroch. Optimalizácia je možná znížením počiatočného predimenzovania osvetľovacej sústavy, čím sa zabezpečí menší inštalovaný príkon na začiatku životného cyklu. V niektorých prípadoch je dokonca možné znížiť počet inštalovaných svietidiel. V konečnom dôsledku sa šetrí nielen životné prostredie, ale aj vaše financie.

Ako je vytvorená hodnota L100?
Klasické LED svietidlo má konštantný príkon po celú dobu životnosti. Pri svietidle s hodnotou L100 je napájací zdroj predprogramovaný na zvýšenie vstupného prúdu v určenom čase, čím sa kompenzuje pokles svetelného toku diód. Hodnota L sa vzťahuje na svietidlo ako celok, hoci samotné diódy menia svoj svetelný tok. Preto hodnota L zostáva vždy 100 počas vopred určeného času.

Výpočet koeficientu údržby
Vysoká L hodnota je výhodná, pretože je základom pre činiteľ údržby použitý pri navrhovaní osvetlenia. Ten sa dosiahne vynásobením L hodnoty (tzn. pokles svetelného toku), koeficientom životnosti svetelného zdroja a nečistotou miestnosti.
Presná metóda určenia činiteľa údržby miestnosti je uvedená v publikácií CIE. V našom príklade máme hodnoty pre otvorené závesné kancelárske svietidlo, v čistom prostredí s intervalom čistenia tri roky, s úrovňou osvetlenia 500 luxov po 50.000 hodinách. Preto svietidlo s hodnotou L100 má koeficient údržby 0,89 a svietidlo s L80 má koeficient údržby 0,71.

  L80 L100
Pokles svetelného toku/Light depreciation (LLMF) x 0,80 x 1,00

Koeficient životnosti svetelného zdroja/
Lamp Survival Factor (LSF)

x 1,00 x 1,00
Koeficient údržby svietidiel/
Luminaire Maintenance Factor (LMF)
x 0,94 x 0,94
Koeficient údržby povrchu priestoru/
Room Surface Maintenance Factor (RSMF)
x 0,95 x 0,95
Koeficient údržby/ Maintenance Factor (MF) = 0,71 = 0,89