Pravidlá ochrany osobných údajov na webových stránkach spoločnosti Fagerhult a FGH Group s.r.o.

Spoločnosť Fagerhults Belysning AB a jej výhradný distribútor pre Slovenskú a Českú republiku – FGH Group s.r.o. (ďalej len "spoločnosť Fagerhult a FGH Group s.r.o.", "my" alebo "spoločnosť") vždy chráni vaše súkromie a chápe dôležitosť zabezpečenia správneho spracovania vašich osobných informácií. Zhromažďujeme rôzne typy osobných informácií v závislosti od vašej úlohy (zákazník, návštevník webových stránok alebo iný), a preto sme sa rozhodli rozdeliť nižšie uvedené informácie do rôznych situácií.

Keď spoločnosť Fagerhult a FGH Group s.r.o. spracováva vaše osobné údaje, máte vždy právo požadovať výpis z nášho registra, získať informácie o osobných údajoch, ktoré o vás spracujeme, za určitých podmienok si vyžiadať vymazanie údajov a opraviť nesprávne informácie. Okrem toho v niektorých prípadoch existuje možnosť požadovať prenosnosť údajov.

Všetko spracovanie osobných údajov sa uskutočňuje v rámci EÚ / EHP s výnimkou jedného poskytovateľa služieb ClickDimension, ktorý je používaný v súvislosti s komunikáciou pre trh a má sídlo v USA. S týmto poskytovateľom má Fagerhult zavedené primerané bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie bezpečného spracovania vašich osobných údajov.

Riaditeľom údajov na spracovanie všetkých osobných údajov je:

Fagerhults Belysning AB, 556321-8659
556 80 Habo, Švédsko

Návštevníci stránky spoločnosti Fagerhult, FGH Group s.r.o. a odberatelia našich noviniek

Spoločnosť Fagerhult a FGH Group s.r.o. vyvinula svoje on-line služby s cieľom informovať používateľov o nových produktoch a službách, prezentovať produkty a ľahko sprístupniť dokumentáciu a programy. Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, slúžia na podporu vývoja webových stránok, produktov a služieb spoločnosti. Zostavujeme aj štatistiky návštevníkov našich webových stránok, pozri informácie o súboroch cookies.

Ukladáme si mená a e-mailové adresy odberateľov našich noviniek, ktoré potom použijeme výhradne na správu a rozosielanie týchto noviniek. Máte právo kedykoľvek sa odhlásiť z nášho zoznamu pre zasielanie noviniek. V iných formách, ako je kontakt a registrácia udalostí, zhromažďujeme vaše meno, e-mailovú adresu, telefónne číslo, názov spoločnosti, názov a oblasť záujmu, aby sme vám mohli poskytnúť relevantné informácie od spoločnosti Fagerhult a FGH Group s.r.o.

Právny základ pre spracovanie osobných údajov, ktoré nám poskytnete prostredníctvom vašej návštevy alebo vyplnením formulárov na webových stránkach, je váš súhlas a údaje nie sú uložené dlhšie, než sa vyžaduje na zamýšľaný účel. Údaje sa potom skontrolujú a odstránia podľa našich pravidiel kontroly a vymazávania.

Moja spoločnosť / zamestnávateľ je zákazníkom spoločnosti Fagerhult alebo FGH Group s.r.o.

Spoločnosti Fagerhult a FGH Group s.r.o. zhromažďujú údaje o svojich zákazníkoch a ich zamestnancoch v rozsahu potrebnom na riadenie vzťahov so zákazníkmi a plnenie povinností dodávateľa, ako sú dodávky alebo efektívna a prispôsobená zákaznícka podpora. Osobné údaje, ktoré spracovávame, zahŕňajú meno, e-mailovú adresu, telefónne číslo, adresu, históriu nákupov a ďalšie informácie, ktoré ako zákazník / zamestnanec zákazníka poskytnete vo vzájomnom kontakte, napríklad v súvislosti s požiadavkami na podporu.

Zákaznícke stretnutia

Spoločnosť Fagerhult a FGH Group s.r.o. pravidelne organizuje stretnutia so zákazníkmi. Pred týmito stretnutiami by mohli byť podľa potreby zhromažďované ďalšie informácie o špeciálnych stravovacích požiadavkách alebo cestovných podmienkach, aby sa uľahčilo plánovanie a realizácia príjemnej a zaujímavej udalosti. Takéto údaje spracováva spoločnosť Fagerhult a FGH Group s.r.o., a vymažú sa hneď po dokončení udalosti. Údaje týkajúce sa ubytovania spracováva spoločnosť Fagerhult, FGH Group s.r.o. a naši partneri.

CRM / ERP systém

Budeme spracovávať osobné údaje v našom systéme CRM / ERP, aby sme mohli budovať vzťahy, riadiť predaj a realizovať prispôsobený priamy marketing. Zhromažďovanie osobných údajov sa uskutoční po tom, čo ste dali svoj súhlas alebo na základe zisteného záujmu, keď vidíme jasný komerčný základ na spracovanie osobných údajov.

Osobné údaje spracované v týchto prípadoch sú meno, telefónne číslo, e-mailová adresa, názov a spoločnosť, v ktorej ste zamestnaní. Údaje sa pravidelne kontrolujú a odstránia podľa našich pravidiel kontroly a vymazávania.

Bezpečnosť

Spoločnosť Fagerhult a FGH Group s.r.o. si uvedomujú, že je výsadou mať vás za zákazníka, alebo spracovávať vaše osobné údaje na základe iného oprávnenia a zaviazali sa chrániť vaše osobné informácie. Používame zabezpečené pripojenie pomocou protokolu SSL na ochranu informácií pri prenose z internetového prehliadača do služby Fagerhult. Používame tiež interné bezpečnostné opatrenia na obmedzenie prístupu k databázam obsahujúcim identifikovateľné osobné údaje.

Fagerhult a FGH Group s.r.o. v sociálnych médiách

Sociálne mediálne účty spoločnosti Fagerhult a FGH Group s.r.o. zahŕňajú novinky, inšpiráciu a pracovné príležitosti. Hlavnú zodpovednosť za správu, moderovanie a publikovanie na účtoch spoločnosti Fagerhult a FGH Group s.r.o. majú:

 • Marketingoví manažéri pre každý región
 • Centrálni digitálni stratégovia pre spoločnosť Fagerhult
 • Personálne oddelenie spoločnosti Fagerhult, a to aj v spolupráci s partnerom Jobylon
 • Kontaktná osoba v obchodných spoločnostiach v každom regióne, pre Slovenskú a Českú republiku FGH Group s.r.o.

Sociálne médiá znamenajú napríklad:

 • Facebook
 • Instagram
 • Youtube / Vimeo
 • LinkedIn
 • Google Plus
 • Twitter
 • Blogy a diskusné fóra

Na tejto stránke máte možnosť klásť otázky o našich produktoch, predajcoch a rôznych kanceláriách. Majte na pamäti, že vaše príspevky na našej stránke by nemali byť urážlivé voči našej spoločnosti ani nikomu inému.

Otázky sú zodpovedané čo najskôr, štandardne počas pracovných dní, v pracovných hodinách (približne od 8.00 do 16.30 hod.).

Vyhradzujeme si právo na odstránenie urážlivých, nepravdivých a rasistických príspevkov a komentárov.