Osvetlenie v zdravotníctve.

Zdravotnícke a ošetrovateľské zariadenia zastrešujú široké spektrum zodpovedných a života-zachraňujúcich úkonov. Preto ich priestory musia byť bezpečné a v mnohých prípadoch klinicky až sterilne čisté. Osvetlenie v priestoroch moderných zdravotníckych a ošetrovateľských zariadení by malo ponúkať možnosť ovládania so zameraním na osoby, ktoré ho využívajú.

Každý pacient má právo na bezpečné a príjemné zdravotnícke prostredie, ktorého budovaniu sa snaží prispieť i Fagerhult. Pomocou správneho osvetlenia chceme uľahčiť prácu zdravotníckemu personálu a ošetrovateľom, ako aj vytvárať pokojné a príjemné pracovisko. K tomu nám dopomáha aj prirodzené svetlo a osvetlenie.

Healthcare

Innovator

Biologické hodiny.

Aj keď sa sami považujeme za ľudí modernej doby, náš mozog to vníma inak. Stále sme biologické organizmy, ktoré ovplyvňujú zmeny v prírode – to je viditeľné práve v oblasti zdravotníctva.

Prečítajte si celý článok v časopise Innovator

Správne osvetlenie zdravotníckych úkonov

Pre isté ošetrovateľské procesy a zákroky je potrebné špecifické svetlo. Viac sa dočítate v článku.

Prečítajte si viac o našom osvetlení

OSVETLENIE ZAMERANÉ NA ČLOVEKA

Ľudia ako stred záujmu.

Osvetlenie zamerané na človeka (z angl. human centric lighting - HCL) je všeobecne využívaný súbor poznatkom k tomu ako osvetlenie pôsobí na človeka. Jednoducho povedané, náš cirkadiánny rytmus, ktorý sa riadi denným svetlom, napodobňujeme použitím umelého osvetlenia. Výskumy poukazujú na to, že tento prístup je prospešný aj pre pacientov.

Prečítajte si viac o osvetlení zameranom na človeka

HCL

Ovládanie úrovne osvetlenia v zdravotníctve

Zdravotnícke zariadenia sú miestom kde sa odbornosť a presnosť snúbia so súcitom a starostlivosťou. Vhodné a príjemné osvetlenie nám pomáha vytvárať lepšie vizuálne podmienky pre zdravotnícky personál, od presného vyšetrenia anatómie až po bezpečné vykonávanie minimálne invazívnych operačných zákrokov.

Naše riešenia v oblasti ovládania osvetlenia ponúkajú ľahké nastavenie úrovne svetla ako aj teploty chromatickosti tak, aby zodpovedali konkrétnym medicínskym potrebám – ako napr. v prípade pôrodníckeho oddelenia, oddelenia pohotovosti a prvej pomoci alebo oddelenie paliatívnej starostlivosti. To že tieto riešenia sú energeticky šetrné a ľahko sa ovládajú je len ďalším bonusom.

REFERENCIA

Skejby Psychiatric Hospital

REFERENCIA

Uppsala University Hospital

Kontaktujte nás a porozprávame sa o vašom ďalšom projekte

Vieme, že výzvy a potreby sa líšia v závislosti od toho, kto ste a od fázy projektu, na ktorom pracujete. Naše poznatky o procese plánovania vám celý projekt uľahčia.