Komerčné osvetlenie interiéru

Kaviareň a reštaurácia

Ako zákazník v reštaurácii, cukrárni alebo bare si nekúpime iba šálku kávy alebo zjeme lasagne. To by sme mohli urobiť aj doma. Keď navštívime reštauráciu či kaviareň, kupujeme predovšetkým zážitok. Je to tiež príležitosť na stretnutie so svojimi priateľmi či blízkymi. Čas na prácu v pokoji, alebo ešte lepšie – čas na odpočinok po práci. Možno taký priestor využijeme na oslavu alebo len na snívanie s otvorenými očami a útek z reality.

Spotrebiteľské správanie a požiadavky v spoločnosti Fagerhult plne chápeme a aplikujeme na osvetlenie reštaurácií a kaviarní. Návrh funkčného osvetlenia v spojení s vhodnými dekoratívnymi svietidlami stimuluje zmysly a dopĺňa zažitú identitu značky.

Návrh konceptu

Pochopenie potrieb spotrebiteľov je kľúčom k správnemu konceptu. Trendy prichádzajú a odchádzajú, a na verejných miestach ako sú bary, kaviarne a reštaurácie, zákazník často hľadá niečo viac než len pohár vína alebo zákusok. Osvetlením pomáhame vytvárať kulisy a atmosféru. Naše 75-ročné pôsobenie v tomto odvetví nám poskytlo rozsiahle znalosti o vplyve rôznych typov svetla na ľudí.

Prostredníctvom identity značky a jej vnímania pomáhame vytvárať pre zákazníkov nezabudnuteľné okamihy, ktoré môžu zažiť a zdieľať.

Image
Image

Skúsenosti so značkou

Používanie osvetlenia a svietidiel ako súčasti interiérového dizajnu predstavuje účinný spôsob, ako prehĺbiť zážitok zo značky. Na základe porovnávania a analýzy trendov sme vo Fagerhulte schopní vyvinúť koncepcie osvetlenia, ktoré pomôžu našim klientom správne pôsobiť na svojich zákazníkov. V súčasnosti je dôležité pamätať aj na to, že zdieľanie obrázkov z kaviarne, či reštaurácie je samo o sebe vytváraním značky.

Zdieľanie na sociálnych sieťach a pocit „lásky k značke“ sú prirodzeným správaním ďalšej generácie spotrebiteľov.

What exactly makes a dish visually appealing?

Sustainability and adaptability

Like all retail environments, the café and restaurant space should be adaptable to seasons and trends. With our different settings, colour temperature and lighting control systems, you can create a change in the impression of the room – even with small means. Our aim is to give you a future-proofed experiences that your customer will want to re-visit. The energy efficacy with lighting controls is also a bonus, to save both the planet and unnecessary costs. 

Taco Bar

Birdies