e-Sense Tune

e-Sense Tune

icon-tune.png

Personlig belysning for aktivitet og velvære

e-Sense Tune er et lysstyringssystem som er raskt å installere og som passer for alle bruksområder der én bruker om gangen styrer lyset. e-Sense Tune er beregnet for blant annet cellekontorer, konferanserom og aktivitetsområder.

e-Sense Tune leveres med forhåndsinnstilte scener og funksjoner for energisparing eller dagslyssimulering. I tillegg har brukeren muligheten til å sette to individuelle scener etter personlige preferanser.

e-Sense Tune

Trådløs styring for personlig lys

Plug and play

Enkelt å installere og utvide

Systemet styres trådløst via Bluetooth Low Energy med smarttelefon eller netbrett. Etter at du har gjort dine innstillinger, vil systemet automatisk kjenne deg igjen når du kommer inn i rommet, og tilpasse seg dine personlige preferanser. Brukere utenfor rommet kan ikke påvirke systemet. Tilstedeværelse uten en styringsenhet (for eksempel telefon) gir allmennbelysning for renhold eller lignende.

Human Centric Lighting


"Human Centric Lighting (HCL), eller menneskeorientert belysning, er en holistisk innfallsvinkel for å se på hvordan lyset påvirker mennesket. Helt kort kan man oppsummere med at den kunstige belysningen innendørs skal gjenskape det naturlige dagslysets døgnrytme utendørs. Menneskets døgnrytme kan forbedres av belysning som er tilpasset solens gang, dens intensitet og lysfarge."

Slik fungerer e-Sense Tune

Med e-Sense Tune kan du tilpasse lyset etter dine personlige preferanser. e-Sense Tune har fire forhåndsinnstilte scener som gir et lys som imiterer dagslyset, gir deg energi og gjør at du føler deg vel. Her kan du lese mer om hvordan e-Sense Tune fungerer. 

E-SENSEs

Skap bærekraftige og energieffektive rom
enkelt med lysstyring