e-Sense Detect

e-Sense Detect

detect-icons.png

Sensoren er skjult i armaturen

e-Sense Detect er et lysstyringssystem basert på mikrobølgeteknologi, noe som gjør at det egner seg til flere ulike bruksområder og behov. Ettersom sensorenheten er skjult i armaturen, blir verken design eller kapslingsgrad påvirket.

Img

e-Sense Detect

Mikrobølgestyring med skjult bevegelsessensor 

Img

Kan brukes i mange ulike miljøer og oppfyller mange ulike behov

Mikrobølgesensoren fungerer som en radar og sender ut et signal med en effekt på under 10 mW som så blir reflektert tilbake. Når tiden til det reflekterte signalet endrer seg, regist-rerer sensoren en bevegelse. e-Sense Detect egner seg ypperlig til for eksempel offentlige toaletter, garderober, korridorer og lagerrom.

Verdi – Aitio Business Park, Finland


"Discovery Evos and AllFives with e-Sense Detect on/off in the garage areas and Aquas with e-Sense SmartSwitch on/off and Zest LEDs in social rooms and toilets"

Slik fungerer e-Sense Detect

En mikrobølgesensor skiller seg fra en PIR-sensor (Passive Infra Red) ved at den for eksempel kan registrere bevegelser på andre siden av en dør eller en tynn vegg. Det er en fordel for eksempel når armaturen er plassert på et toalett, slik at lyset blir tent før døren åpness. Les mer om hvordan e-Sense Detect fungerer her.

E-SENSEs

Skap bærekraftige og energieffektive rom
enkelt med lysstyring