fagerhult_skola_close_8.jpg

Det optimale arbeidslyset

Plutselig stod det en dataskjerm på alle skrivebord. En skjerm som reflekterte lysrørlys og blendet og anstrengte øynene. Samtidig kom de nye T5-lysrørene på markedet.

Løsningen ble Fagerhultstandard

Fagerhult gikk i bresjen for utviklingen av energieffektive og ergonomiske T5-armaturer, og ganske snart fant vi ut at en kombinasjon av direkte lys og indirekte lys opp mot taket var å foretrekke – både i et brukermessig og et energimessig perspektiv.

Løsningen ble Fagerhultstandard, som fikk bred aksept på markedet. Men vi ønsket også vitenskapelige bevis. Hvilken lysfordeling er mest behagelig i en arbeidssituasjon? Vi begynte å forske! 

Formål: å finne den beste lysfordelingen

Formålet med studien var å avgjøre hvilken lysfordeling forsøkspersonene foretrakk, både når det gjaldt synsfunksjonen (visuelt) og lysopplevelsen (emosjonelt).

Studien ble utført i et rom uten innfall av dagslys, der alt lys kom fra lysarmaturer. Deltakerne ble plassert på fire ulike steder i klasserommet, der de måtte utføre ulike arbeidsoppgaver. Belysningsstyrken på arbeidsbordet ble holdt på 500 lux, et nivå som er i samsvar med svensk og europeisk standard. Fire ganger ble lysfordelingen endret til ulike varianter av indirekte og direkte lys. 

Viste at kombinasjon er best

Resultatene viste at den lysfordelingen som forsøkspersonene likte best, bestod av 56 % indirekte og 44 % direkte lys. Det tilsvarer en veggluminans på 78 cd/m2 og en takluminans på 128 cd/m2.  Studien viste altså at det beste arbeidslyset er en kombinasjon av indirekte og direkte lys som ikke bare gir gode nivåer på arbeidsflaten, men også skaper omgivelseslys gjennom belysning av vegger og tak.

Les hele rapporten