fagerhult_skola_miljo_5.jpg

Omgivelseslysets innvirkning på læring

Hvis mennesker blir kvikkere og føler seg bedre av et godt omgivelseslys på jobben – hva ville det kunne bety i skolen? Skjematisk undervisning og en velavgrenset arbeidsplass – klasserommet – gjør skolen til et perfekt miljø for å studere belysningens innvirkning på menneskers prestasjonsevne og velvære. I en periode på et helt år utførte vi derfor en studie på en mellomtrinnsskole i London.

Formål: å finne omgivelseslysets påvirkning

Formålet var å undersøke hvordan elevene ble påvirket av å arbeide i et klasserom med mer omgivelseslys, det vil si en større andel lys på vegger og tak. Som en del av undersøkelsen lyssatte vi forsøksklasserom slik at middelverdien av det innfallende omgivelseslyset mot tak og vegger lå på ca. 300 lux. Lyset på beregningsflaten – arbeidsbordet – var som tidligere 500 lux. Belysningen var også utstyrt med dagslys- og bevegelsessensorer for å effektivisere energiforbruket. I hele skoleåret ble så elevenes prestasjonsevne, våkenhet og velvære (visuelt, biologisk og emosjonelt) studert ved hjelp av intervjuer og kortisolmålinger. Resultatet ble deretter sammenliknet med elever som fulgte samme undervisningsopplegg i et identisk klasserom med standardbelysning. 

 

 

Omgivelseslyset økte elevenes velvære og prestasjonsevne

Studien viste tydelig at elevene i klasserommet med sterkere omgivelseslys følte seg bedre og jobbet bedre.  I den mørkere delen av året hadde de lavere nivåer av søvnhormoner og var derfor mer opplagte. Dessuten viste disse elevene større våkenhet og en høyere andel stresshormoner gjennom hele skoleåret. De fikk også bedre resultater i fagene matematikk, lesing og skriving gjennom hele skoleåret – og forbedringen var særlig merkbar i vinterhalvåret. Dessuten følte elevene seg bedre i hele skoleåret. 

Les hele rapporten