fagerhult_healthcare_heroimage5.jpg

Kan god belysning kompensere for lave dagslysnivåer?

Sammen med forskerne ved universitetet i Lund har Fagerhult klarlagt sammenhengen mellom lys, våkenhet, velbefinnende og prestasjon.

I 2002 ble det presentert nye funn som endret lysforskningen. Et amerikansk forskerteam hadde identifisert en tredje reseptor på øyets netthinne. Reseptoren var den koblingen mellom øyets lysinntak og vårt hormonelle system som så lenge har manglet. Den bekreftet vitenskaplig det vi allerede vet: at dagslys får oss til å bli kvikkere og føle oss bedre. Spørsmålet var bare om dette også gjaldt kunstig elektrisk lys, og hvilken lystype som i slike tilfeller var av størst betydning for vårt velbefinnende?        

Måling av hormonnivåene

I den hensikt å finne sammenhengen har Fagerhult gjennomført en rekke forskjellige forskningsprosjekter – laboratoriestudier og feltstudier. Siden 2005 har vi samarbeidet med universitet i Lund og Torbjörn Laike, som er internasjonalt kjent for sin forskning om lysets ikke-visuelle påvirkning på mennesker. Den svenske Energimyndigheten har bidratt med finansiering av studiene fordi de anses å være av stor allmenninteresse.

Visuelt, biologisk og emosjonelt

I de forskjellige studiene har vi undersøkt hvordan forsøkspersonene reagerer på forskjellige lysnivåer og lysspektrum visuelt, biologisk og emosjonelt. Hvordan håndterer de synsoppgaven, hvordan reagerer de hormonelt, og hvordan opplever de belysningen rent følelsesmessig? Kortisolmålingene har vært et viktig innslag fordi disse har kunnet koble produksjonen av våkenhetshormonet direkte til lysnivåene.          

Det viktige omgivelseslyset

Resultatet viser at det vi kaller omgivelseslys, det vil si vertikalt lys mot vegger og tak, har stor betydning. Det kommer av at det menneskelige øyet er vant til å ta inn den største andelen lys vertikalt, fra himmelen. Direkte lys mot øyet risikerer å blende, få pupillen til å trekke seg sammen og begrenser i stedet inntaket av lys.

Føler seg best med omfeltslys på ca 100 cd/m2

Studiene viser at mennesker er mest oppmerksomme, føler seg best og arbeider best i et omgivelseslys på ca. 100 cd/m². Ved en feltstudie på en ungdomsskole i London i 2009 kunne vi faktisk konstatere at et omgivelseslys på ca. 100 cd/m² forbedret elevenes prestasjon, våkenhet og velbefinnende.

Vi påvirkes altså positivt av lys, selv om det er kunstig. Men selvsagt er det slik at en kombinasjon av et godt dagslysinnfall og god belysning er det aller beste – ikke minst i et energiperspektiv!


Les mer om forskningsprosjektet der Fagerhult har deltatt:

Preferred luminance distribution in working areas — T.Govén et al 2002.
The background luminance & colour temperatures influence on alertness & mental health — T.Govén et al 2007.
The influence of ambient light on the performance, mood, endocrine system and other factors of school children — T.Govén et al 2011.
The impact of lighting controls on energy consumption of lighting in classrooms — T.Govén et al 2011.
The experience of ambient light from common light sources with different spectral power distribution —
Light emitting diodes (LED) vs. 3-phosphorus fluorescent tubes (T5)
— T.Govén et al 2012.