fagerhult_omfalt_hero.jpg

Omgivelselys - vår himmel

Mennesket har vært på jorden i nesten sju millioner år. I drøyt 100 år har vi hatt elektrisk lys. Naturens eget lys er vår referanseramme og det som påvirker oss mest. Det naturlige lyset får oss til å føle oss vel. Det gjør oss kvikkere og bedre til mots.

Som himmelen

Omgivelseslyset fungerer på samme måte som himmelen. Når vi mennesker beveger oss utendørs, får vi inn lyset på samme måte, fra horisonten og ovenfra. Himmelen reflekterer lyset fra alle kanter. Det dreier seg om lys fordelt over en stor flate – pupillen åpner seg og slipper lyset inn. Øyets netthinne har da perfekte betingelser for å nyttiggjøre seg lyset på best mulig måte. Lys fra store flater betyr altså et stort inntak av lys – og det gjør oss mer opplagte. Det er det som er omgivelseslys! 

Omgivelselys som målbart begrep

Fagerhult har lenge utviklet løsninger med kombinasjoner av direkte og indirekte lys. Indirekte lys reflekteres fra vegger og tak, akkurat slik det gjør fra himmelen. 

Vi har utført flere forskningsstudier med omgivelseslys som tema. De viser at et omgivelseslys på 100 cd/m2 bidrar til å skape arbeids- og undervisningsmiljøer der menneskene blir mer opplagte og presterer bedre. Derfor introduserer vi nå omgivelseslys som et målbart begrep i belysningsplanleggingen. 

Les mer om studiene rundt omgivelseslys

Beregning av omgivelselys

Når vi skal komme frem til lysheten i et rom, kan omgivelseslysets belysningsstyrke beregnes ved at de vertikale gjennomsnittlige belysningsstyrkene på de fire veggene og de horisontale gjennomsnittlige belysningsstyrkene i taket og på beregningsflaten (det vil si arbeidsflaten eller gulvet) summeres og deles på seks. 

Vi kan altså skape sunnere lysmiljøer ved å bruke en større andel omgivelseslys i planleggingen. Derfor utvikler vi nye løsninger som er bedre tilpasset til mennesket, og som dessuten reduserer energiforbruket.