Høyere nivåer av omgivelseslys = bedre studieresultater

At lys får mennesker til å føle seg bra, hører med til livets selvfølgeligheter. Lyset påvirker oss ikke bare visuelt, men også biologisk og emosjonelt. Ny forskning viser at god belysning faktisk øker arbeidsgleden i skolen.

Resultatene av en studie som ble gjennomført av Universitetet i Lund og London City University, viser at kroppens egne døgnklokke, produksjon av søvnhormonet melatonin og stresshormonet kortisol påvirkes positivt i miljøer der lysnivået er tilstrekkelig høyt og der det finnes riktig balanse mellom direkte og indirekte lys.

"Dette er et gjennombrudd. For første gang kan vi tydelig se hvordan lyset kan påvirke elevenes prestasjoner, våkenhet og konsentrasjon”, sier Tommy Govén forskningssjef ved Fagerhult, som deltok i studien med universitetsinstituttene i Lund og London.

Økt omgivelseslys

Studien ble gjennomført i løpet av et studieår i London, hvor fire separate klasser, totalt 56 elever i 9-års alderen ble observert. Alle klasserom var utstyrt med ny belysning, men bare i to av klasserommene ble installert omgivelseslys. I stedet for den vanlige belysningsstyrken omkring 100 lux i omfeltet oppnådde man mer enn 300 lux med et nytt belysningssystem. 

Forbedret elevprestasjoner

Resultatene som er samlet inn i løpet av høsten 2011 er tydelige. Med økt belysning oppnådde elever bedre karakterer i de tre fagene som ble testet, matematikk, lesing og skriving, spesielt i den mørke årstiden, i perioden fra oktober til januar. Elevene viste større våkenhet om morgenen med lavere nivåer av søvnhormonet melatonin i den mørke årstiden. De viste økt aktivitet om morgenen, med høyere nivåer av stresshormoner (kortisol) i løpet av skoleåret. Elevene viste også en tendens til å føle seg bedre gjennom hele skoleåret.

En praktisk konklusjon er at det store flertallet av klasserom i skolene våre har for lav belysningsstyrke i omfeltet, sett i forhold til hva som faktisk kreves for at elevene skal føle og prestere bedre. Et tak og vegglys på 100 lux er nå vanlig i mange skoler, men vi mener at man skal gå opp til 300 lux, sier Tommy Govén

Styresystemer

Med innsikten om omfeltslysets verdi øker også betydningen av intelligente styresystemer for å møte belysningbehovene uten å øke energiforbruket.

Studien viser også at kunstig lys med en passende lysfordeling kan kompensere for en redusert dagslystilskudd innen omfeltslyset. Et positivt aspekt er at disse lysnivåer kan faktisk oppnås uten at energiforbruk øker nevneverdig, forutsatt at anlegget er planlagt med dagslys- og tilstedeværelsesstyring. I alle fall er det viktig ut fra et energieffektivitetsynspunkt at dagslys benyttes optimalt.