Omgivelseslysets innvirkning på læring

Hvis mennesker blir kvikkere og føler seg bedre av et godt omgivelseslys på jobben – hva ville det kunne bety i skolen? Skjematisk undervisning og en velavgrenset arbeidsplass – klasserommet – gjør skolen til et perfekt miljø for å studere belysningens in...

Les mer

fagerhult_skola_close_14.jpg

Omgivelseslysets innvirkning på våkenhet, velvære og prestasjonsevne

I 2002 gjorde forskere ved Brown University en revolusjonerende oppdagelse. På øyets netthinne fant man en "tredje reseptor" som stod i direkte forbindelse med den delen av hjernen som styrer døgnrytmen. For første gang ble det mulig for vitenskapen å kar...


fagerhult_skola_close_8.jpg

Det optimale arbeidslyset

Plutselig stod det en dataskjerm på alle skrivebord. En skjerm som reflekterte lysrørlys og blendet og anstrengte øynene. Samtidig kom de nye T5-lysrørene på markedet.


Høyere nivåer av omgivelseslys = bedre studieresultater

At lys får mennesker til å føle seg bra, hører med til livets selvfølgeligheter. Lyset påvirker oss ikke bare visuelt, men også biologisk og emosjonelt. Ny forskning viser at god belysning faktisk øker arbeidsgleden i skolen.

Les mer

Omgivelselys - vår himmel

Mennesket har vært på jorden i nesten sju millioner år. I drøyt 100 år har vi hatt elektrisk lys. Naturens eget lys er vår referanseramme og det som påvirker oss mest. Det naturlige lyset får oss til å føle oss vel. Det gjør oss kvikkere og bedre til mots...

Les mer

Kan god belysning kompensere for lave dagslysnivåer?

Sammen med forskerne ved universitetet i Lund har Fagerhult klarlagt sammenhengen mellom lys, våkenhet, velbefinnende og prestasjon.

Les mer

Kan riktig belysning begrense pleietidene?

Det er et av spørsmålene man søker svaret på i en studie ved Borås sykehus. Variasjoner i lysets farge og intensitet skal hjelpe intensivpleiepasienter å finne tilbake til sin cirkadianske rytme.

Les mer