fagerhult_vbe_2.jpg

Lys og helse

At lyset påvirker hvordan vi føler oss, forstår alle. Men hvordan går det til? Og hvordan kan vi skape et bedre lysmiljø for dem som bruker vår belysning på arbeidsplassen sin? Ny forskning viser at riktig belysning ikke bare påvirker hvordan vi opplever

På netthinnen har vi tre typer reseptorer: tapper og staver – samt den "tredje reseptoren", som ble oppdaget i 2002. Den tredje reseptoren kommuniserer direkte med den delen av hjernen som styrer vår døgnrytme og biologiske klokke. Takket være denne oppdagelsen var det endelig mulig å etablere en sammenheng mellom menneskelig velvære og tilgangen på lys. Reseptoren påvirker utsondringen av søvnhormonet melatonin og stresshormonet kortisol. 

Mangel på lys påvirker oss negativt

Melatoninproduksjonen øker ved lave lysnivåer og i mørke (om natten), mens kortisolproduksjonen øker ved høye lysnivåer (om dagen). For lite lys kan gjøre oss lettere deprimerte, særlig i vinterhalvåret (SAD – Seasonal Affective Disorder). I helsevesenet har lysterapi lenge vært brukt for å redusere effektene av årstidsrelaterte lettere depresjoner. 

Økt omgivelseslys får oss til å føle oss bedre

I lang tid har både forskningen og belysningen hovedsakelig rettet seg mot lysets visuelle effekter – altså hvor bra lyset er for synsfunksjonen når man leser og arbeider. Med den nye oppdagelsen har vi fått økt oppmerksomhet på hvordan lyset påvirker oss både biologisk og emosjonelt. Fagerhult har i flere studier påvist at sterkere omgivelseslys, det vil si indirekte lys som reflekteres fra vegger og tak, skaper en opplevelse av naturlig lys og har en positiv innvirkning på menneskers velvære. 

Sats på omgivelseslyset

De mest positive effektene med hensyn til menneskers våkenhet, velvære og prestasjonsevne oppnås ved nivåer over 300 lux på vegger ved en horisontal belysningsstyrke på 500 lux på bordet der vi arbeider. Verdien 300 lux ser ut til å være et optimalt nivå for det vertikale omgivelseslyset – noe som gir grunn til å tenke igjennom kravene til vertikale belysningsnivåer i dagens standard for arbeidsplasser, som er betydelig lavere. 

Studie relatert til døgnrytme

Fagerhult har også deltatt i en studie ved Borås sykehus som har som formål å undersøke hvordan variasjoner i lysets farge og intensitet kan hjelpe pasientene til en bedre døgnrytme og en raskere rekonvalesens. Les mer om studien her.