Multihall

Idrett og helse i et nytt lys

Moderne innendørsanlegg for idrett og trening ligger vanligvis i tilknytning til skoler. Det er helt avgjørende at idrettshallen utnyttes maksimalt. Ofte brukes den til undervisning på dagen og av lag og foreninger på kveldene og i helgene. 

Optimalisering av lokalene gjelder også belysningen. I tillegg til å være blendingsfri og energieffektiv, er det viktig med lavt vedlikeholdsbehov for armaturene på grunn av deres plassering. Armaturene og deres rasteroptikk må være robuste og de må tåle støt og slag. I tillegg er det viktig at man kan tilpasse og styre belysningen i hallen. Det kan hende hallen deles i to deler med ulike aktiviteter og dansegruppen har et annet belysningsbehov enn volleyballtreningen? For store lokaler der det er uregelmessig aktivitet, anbefaler vi også dagslys- og nærværsstyring for å spare strøm.

 

Guide for multihallen 

Det finnes haller i mange størrelser og med mange utførelser og de bygges på forskjellige måter. En del haller kan deles opp i to eller flere deler for undervisning og aktiviteter. Det er viktig at dette tas med i planleggingen av plasseringen og styringen av belysningen. Rom som ikke kan deles bør også ha egen styring og nærværsdetektering.

Hvis det forekommer sport med forskjellige spilleretninger, for eksempel håndball i hallens lengderetning og badminton på tvers, kan det være behov for doble belysningsløsninger. Dette for å sikre belysning som er tilpasset og blendingsfri for de ulike sportene og retningene.

Normalt lys ved konkurranser og kamper er 750 lx på gulvet og lavere ved trening eller gymnastikkundervisning. Det er også krav til vertikal belysning for å kunne se høye baller og med- og motspillere.

Standard for idrettsbelysning 

Som for mange andre ting, finnes det en standard for belysning av idrettsanlegg. Standarden NS-EN 12193:2018, Lys og belysning – Idrettsbelysning, definerer kravene til belysning for ulike former for idrett i forskjellige klasser der man finner lysnivåer for skoleidrett, trening og konkurranser på ulike nivåer. Fagerhults løsninger planlegges for å oppfylle kravene til jevnhet og blending i samsvar med standarden for idrettshaller og kravene fra SKL, klasse 2, for trening og konkurranser i lavere divisjoner.

Lysstyring for multihall

For multihaller og deres varierte aktiviteter finnes det to anbefalte lysstyringssystemer. e-Sense Move Highbay fungerer med trådløs styring mellom en eller flere sammenkoblede armaturer, perfekt for høye høyder med store deteksjonsområder. Systemet kan enkelt og effektivt dele multihallen opp i flere seksjoner.

e-Sense Customised Stand-alone er et annet alternativ. Dette systemet har flere sensorer som kobles sammen for bedre bevegelsesdeteksjon der man kan bruke manuelle trykknapper for å styre belysningen i multihallen.


 

Produktforslag


Light control proposal

e-Sense Move Highbay and e-Sense Customised Stand-alone have been developed for high ceilings with large detection areas.