Bibliotek og lesesal 

Fokuser i fred og ro

Det klassiske skolebiblioteket er modernisert og digitalisert, men det har fortsatt de klassiske funksjonene. Her får elevene mulighet til selvstudier, gruppearbeid eller til å finne informasjon. 

Det er viktig med orientering i lokalen, slik at de besøkende finner riktig informasjon i hyllene. Planlegg gjerne med direkte lys ned mot gulvet kombinert med behagelig omgivelseslys mot vegger og tak. Separat hyllebelysning med vertikalt lys gjør det enkelt å orientere seg blant titlene. Kompletter allmennlyset med vertikalbelysning av hyllene, 200–300 lx.

Over lese-/studieplasser anbefales god belysning med minimum 500 lx, gjerne med direkte/indirekte belysning for å minimere risikoen for blending. I dag må man også ta hensyn til skjermer og lysets refleksjoner i dem slik at det ikke oppstår gjenskinn som forstyrrer og skaper ubehag. 

 

 

Et generelt tips er at atmosfæren bør formidle ro og være innbydende. Når man kombinerer kunstig lys og dagslys får man en hyggelig atmosfære for både lesing og arbeid. Styring er alltid en fordel både for å spare strøm og for å kunne tilpasse ulike deler av lokalene til ulike formål. Her tilpasser vi sammen etter din situasjon. 

Standard for biblioteker

I den europeiske standarden NS-EN 12464-1:2011 er det belysningskrav for biblioteker og lesesaler. Fagerhults løsninger planlegges alltid for å oppfylle kravene i gjeldende standarder. 

Lysstyring for bibliotek og lesesal

Til bibliotek og lesesal anbefaler vi lysstyringssystemet Organic ResponseHver armatur har en sensor som registrerer bevegelser og de kommuniserer trådløst med hverandre. Sensorene våre registrerer varme i bevegelse. Systemet registrerer at det er mennesker i rommet selv om elevene sitter stille. Med en sensor i hver armatur dekkes hele rommet slik at man skaper et trygt miljø.


 

Produktforslag


Light control proposal

Organic Response is a plug and play wireless system developed for workplaces and learning environments.