Aula og auditorium

Med plass til mange

I en aula eller et auditorium må det være plass til både vanlig og uvanlig undervisning. Men uansett om det er eksamen, konsert eller presentasjon, må lyset i lokalet kunne tilpasses slik at opplevelsen blir optimal.

Auditorieraulaer og forelesningssaler er en stor utfordring for lysinstallasjonen. Et auditorium har mange bruksområder, men hovedformålet er vanligvis en presentasjon. 

Aulaens volum og plass krever en belysning som gir godt lys med høy lyskomfort – uten blending. I tillegg trengs det fleksibel belysning og lysstyring er helt uunnværlig i dette miljøet – gjerne med programmerte scener.  

Presentasjonsbelysningen i aulaen er minst like viktig som i et lite klasserom, spesielt siden avstanden mellom publikum og foreleseren øker. Vertikal, sterk belysning kan hjelpe den visuelle kommunikasjonen ved å forsterke ansiktsuttrykk og mimikk. 

Planleggingen styres av den europeiske standarden EN 12464-1 som minimumsnivå.


Belysningsguide auditorium  

Vi anbefaler at lokalet utstyres med flere lysscenarier slik at ulike oppgaver kan utføres: notere, vise film, gå inn og ut av lokalene og gjennomføre forelesninger. Derfor er det viktig med en gjennomarbeidet belysningsplan kombinert med gjennomtenkt lysstyring. Lyssettingen bør kunne styres fra foreleserens plass og fra døren/kontrollrommet. De forhåndsinnstilte lysscenariene bør være på et kontrollpanel som foreleseren kan styre selv. 

Under forelesninger trenger publikum tilstrekkelig med lys for å kunne notere. Vi anbefaler et belysningsnivå på 500 lx som allmennlys i aulaen.

Lysstyringssystem for aula og auditorium

Til aula og auditorium anbefaler vi lysstyringssystemet Organic Response. Hver armatur er utstyrt med en sensor for sammenkoblet bevegelsesdeteksjon. Kombinasjonen med EnOcean trykknapper og de ulike scenevalgene skaper det perfekte plug-and-play-systemet med fleksibilitet for aula og auditorium.


 

Product proposal


Light control proposal

Organic Response is a plug and play wireless system developed for workplaces and learning environments.