Vårt syn på Human Centric Lighting

Vår virksomhet er basert på å kunne levere belysningsprodukter som gjør livet og arbeidet enklere for mennesker.

Vår grunnlegger Bertil Svensson hadde en tanke om lyset som hjelpemiddel for mennesket i dets hverdagsmiljø. Han startet sin bane som elektriker og entreprenør, da han oppfant en lampe til sin mor i julegave, slik at hun kunne se håndarbeidet sitt i de mørke vintermånedene. «Riktig lys på riktig sted» var Bertils motto, og han var opptatt av at lyset skulle komme menneskene til nytte.

Det vi vil legge til dette mottoet, er «riktig lys på riktig sted – til rett tid». Vi vet at det å tilpasse lysnivåene og fargetemperaturen etter døgnrytmen og dagslyset utendørs gjør stor forskjell for det generelle velværet til mennesker som oppholder seg innendørs det meste av arbeidsdagen.

Omgivelseslys

Når vi mennesker beveger oss utendørs, tar vi inn lyset fra horisonten og oppover, med himmelen som reflekterer lys fra alle kanter. Det er mye lyd fordelt på en stor flate, og det er gode forhold for at øyets netthinne skal kunne nyttiggjøre seg av lyset. Fagerhult har lenge utviklet løsninger med kombinasjoner av direkte og indirekte lys. Indirekte lys reflekteres fra f.eks. vegger og tak, akkurat slik det gjør fra himmelen, og gjør oss mer opplagt. Ved å benytte oss av en økt andel omgivelseslys i planleggingen skaper vi sunnere lysmiljøer. 

Visuell komfort

Vi kommer aldri til å gå på akkord med den visuelle komforten i våre armaturer. Vi utvikler alltid ny belysning med mennesket i fokus. Målet er å skape et visuelt komfortabelt miljø for våre kunder med våre armaturer. Dette oppnås ved å minimere eller helst eliminere blending fra lyskildene. Blending er det ubehaget som oppstår når vi utsettes for et høyere lysnivå enn det øyet er tilpasset for. Vi vil at armaturen skal oppleves behagelig i dens sammenheng. Lysets intensitet stiller svært strenge krav til distribusjon og avblending. Eldre mennesker er mer følsomme for blending, derfor er det viktig å ta lyskomfort på alvor og ha kjennskap til miljøene som skal lyssettes.

Fagerhult utvikler belysning i takt med den teknologiske utviklingen. Og vi gjør det alltid med fokus på mennesker og miljø. All produktutvikling baserer seg på etablert kunnskap og veldokumentert forskning.