Hva er Human Centric Lighting?

Human Centric Lighting (HCL), eller menneskeorientert belysning, er en holistisk innfallsvinkel for å se på hvordan lyset påvirker mennesket. Helt kort kan man oppsummere med at den kunstige belysningen innendørs skal gjenskape det naturlige dagslysets døgnrytme utendørs. Menneskets døgnrytme kan forbedres av belysning som er tilpasset solens gang, dens intensitet og lysfarge.

Mennesker trenger lys for å se, men også for at vår biologiske klokke (døgnrytme) og våre fysiologiske funksjoner skal fungere på en normal måte. Lyset påvirker så mange aspekter av vårt velvære; alt fra humør, søvn og produktivitet til visuell fatteevne. Det er lyset som styrer vår naturlige døgnrytme. Når lysforholdene eller døgnrytmen forstyrres, for eksempel når du arbeidet om natten eller reiser over tidssoner, så følger ikke din innebygde døgnrytme med på forandringen, og kroppen din påvirkes av dette (f.eks. søvnforstyrrelser eller stressplager).

Forskningen innenfor HCL er fremfor alt konsentrert om områder som skole, pleie og omsorg, der man spesielt innenfor eldrepleien har sett flere positive resultater fra belysningsforskning i ulike land. For annen belysning, innenfor arbeidsplasser som kontor og industri, trengs det fortsatt mer vitenskapelig grunnlag for å se tydelige sammenhenger og resultater.