Human Centric Lighting

Hva er Human Centric Lighting?

Human Centric Lighting (HCL), eller menneskeorientert belysning, er en holistisk innfallsvinkel for å se på hvordan lyset påvirker mennesket. Helt kort kan man oppsummere med at den kunstige belysningen innendørs skal gjenskape det naturlige dagslysets døgnrytme utendørs. Menneskets døgnrytme kan forbedres av belysning som er tilpasset solens gang, dens intensitet og lysfarge.

Img

Lysets innvirkning på mennesket

Lys og mørke påvirker hvordan vi har det.
Men hvordan, og hvorfor?

Forest

Lysets forandring gjennom dagen

Dagslyset forandres hele tiden uten at vi tenker på det. Helt fra solens stråler når horisonten med sitt rødaktige lys til når den står som høyest på himmelen og gir et kaldere lys.

Vårt syn på Human Centric Lighting

Vår virksomhet er basert på å kunne levere belysningsprodukter som gjør livet og arbeidet enklere for mennesker.

I snart 75 år har Fagerhults Belysning arbeidet for å skape en bedre hverdag for mennesker, med riktig belysning på rett sted. La oss hjelpe deg å skape et bedre innemiljø med mennesket i sentrum.

Img
Kontor

Våre løsninger

Vi skaper dagslys ved å kombinere velprøvde lysprinsipper med ny teknologi, for eksempel lysdioder med justerbar fargetemperatur og intensitet.

Vi hjelper deg hele veien

I snart 75 år har Fagerhults Belysning arbeidet for å skape en bedre hverdag for mennesker, med riktig belysning på rett sted. La oss hjelpe deg å skape et bedre innemiljø med mennesket i sentrum. Ta kontakt med et av våre kontorer, så skaper vi en lysere fremtid for ditt prosjekt sammen.

Finn ditt Fagerhult-kontor
Process