Hva er Double Dynamic Lighting?

Double Dynamic Lighting (DDL) er et nytt konsept for lysdesign for dynamisk innendørsbelysning. Det brukes i innendørsmiljøer som kontorer, skoler og sykehusmiljøer. Kort forklart tilpasses den kunstige belysningen i sanntid, slik at den supplerer dagslyset. På den måten kan du skape mer kreative og aktive miljøer.

Mennesket er et biologisk vesen som i stor grad påvirkes av både lys og mørke. Lysets biologiske faktor er velkjent og har blitt beskrevet tidligere (les mer om HCL). Men når det gjelder lysdesign, fokuserer forskningen på den fysiologiske opplevelsen av lys. Hvordan påvirker belysningen hva vi føler? Kan vi få mennesker i bedre humør og få dem til å trives bedre ved hjelp av dynamisk belysning?

I et forskningsprosjekt ved Aalborg universitet ble det gjennomført studier der deltakerne ble utsatt for dynamisk belysning i en lengre periode. Målet var å undersøke hvordan en kombinasjon av dagslys og smart dynamisk belysning kan bidra til bedre helse og opplevd trivsel. Deltakerne i studiet fortalte at den dynamiske belysningen gjorde den oppfattede atmosfæren mye bedre. De opplevde også positiv effekt på motivasjon, konsentrasjon og arbeidsflyt.

Resultatene med DDL er svært nyttige når man skal planlegge fremtidens kreative arbeidsplasser, inkludert skoler og helse- og omsorgsmiljøer. Ved å inkludere aktivitetene i forutsetningene allerede i planleggingsfasen, gjennomfører man en investering som gir avkastning i lang tid. Å bruke belysning som et verktøy for å øke kvaliteten for menneskene, er en stor fordel.