Optimert optikk for en rekke prosjekter

Fagerhults spesialutviklede AGC-linser (Advanced Glare Control) gir mulighet for å optimere optikken til flere ulike bruksområder. Du kan velge mellom ulike linser som er tilpasset den siste belysningsstandarden, og som gir god visuell komfort. E-linsene er utviklet med fokus på belysningsstyrke, mens L-linsene er det naturlige valget ved luminansberegninger på vei.

E1-linse

Typiske bruksområder: gater og parkeringsplasser.

Avskjermingsklasse G6.

 

E2-linse

Typiske bruksområder: gater, parkeringsplasser, gang- og sykkelveier.

 

E3-linse

 Typiske bruksområder: gater, parkeringsplasser, gang- og sykkelveier.

 

E5-linse

Typiske bruksområder: gang- og sykkelveier samt lysløyper.

 

L2-linse

Optikk for luminansberegninger som er optimert for våt veibane.

Avskjermingsklasse G6.

L4-linse

Optikk for luminansberegninger som er optimert for våt veibane.

Avskjermingsklasse G6.

L7-linse

Optikk for luminansberegninger som er optimert for våt veibane.