LED_Outdoor.jpg

LED utendørs

Generelt kan vi si at LED-teknologien er det optimale alternativet for utendørsbelysning. Utendørsarmaturer blir utsatt for vær og vind, varme og kulde, vibrasjoner og annen ytre menneskelig påvirkning. Lysdioden har ingen bevegelige eller ømfintlige deler. En godt konstruert LED-armatur er derfor rustet til å tåle de ytre påvirkningene utendørsmiljøet byr på.

Holdbar teknologi

LED teknologien  er meget effektiv og gir mye lys i forhold til tilført effekt.  De positive effektene på miljøet  i form av lavere energiforbruk er store, ikke minst i de tilfeller hvor energien kommer fra forurensende kraftverk.  I takt med den tekniske utviklingen forbedres også lysutbyttet på LEDèn stadig. 

En LED modul har en levetid som overgår tradisjonelle lyskilder som lysrør og ulike damplamper.  Dette resulterer i redusert materialforbruk og mindre belastning på gjenvinningssystemet. LED inneholder heller ikke kvikksølv og dette er selvsagt også positivt for miljøet.

En annen fordel med LED i utemiljø er at lave temperaturer påvirker lysdiodene positivt. Lumenverdien blir høyere og brukstiden forlenges. I kombinasjon med armaturhus i aluminium blir resultatet svært solide, driftssikre og vedlikeholdsfrie armaturer som blir svært energieffektive.

LED-armaturer är stort sett vedlikeholdsfrie i løpet av den definerte levetiden. Ved å slippe å måtte bytte lyskilder sparer an både tid og penger da man ikke trenger peronale til å utføre jobben, lift for å komme til armaturen mm.