Variasjon av lysintensitet og fargetemperatur i løpet av dagen

Gjennom forskning vet vi at lyset ikke bare påvirker oss visuelt, men også biologsik og emosjonelt. Lyset er viktig for helsen og velværet vårt og påvirker våkenheten vår. Det kan også tilpasse og stimulere vår biologiske klokke og vår psykiske tilstand. Variasjoner i lysforhold over tid i form av intensitet, belysningsnivåer, fordeling, lys i omgivelsene og fargetemperatur kan stimulere folks våkenhet og velvære på en positiv måte. De anbefalte nivåene for disse variasjonene er under vurdering.