Glare.jpg

Ubehagsblending fra vindu

Det oppstår kraftig ubehagsblending når en person ser ut gjennom et vindu i retning av solen eller når direkte sollys faller mot lyst belegg innenfor det normale synsfeltet. I slike situasjoner kan det også oppstå ubehag i form av økt varmestråling. Derfor er det nødvendig med solskjerming i en eller annen form i de fleste bygninger. Avskjerming oppnås vanligvis gjennom bygningens utforming eller med utvendig solskjerming, lavtransmitterende vindusglass (såkalt solglassvindu) eller med innvendige persienner eller gardiner.

Blending kan også oppstå fra en diffus himmel betraktet gjennom et vindu. Denne blendingen kan normalt reduseres ved å velge lyse vindusvegger eller ved å øke vindusveggens lyshet med separat belysning.

Eksempler på ubehagsblending fra et vindu:

  • Refleksblending.
  • Reflekser i synsobjektet eller dets omgivelser er ofte helt synsnedsettende.

Selv om det ikke forekommer noen blending fra noen armatur eller annen lysende flate, kan det oppstå blending forårsaket av speiling. Blanke og speilende materialer bør derfor unngås i slike situasjoner der blending kan oppstå, spesielt i arbeidslokaler. Hvis blanke flater likevel må forekomme, er lyse flater å foretrekke fremfor mørke. Et eksempel er billedskjermflater der reflekser vanligvis oppleves som mer forstyrrende i positive billedskjermer med mørk bakgrunn og lys tekst enn i negative billedskjermer med lys bakgrunn og mørk tekst.

Reflekser i speilende materialer eller refleksblending kan som oftest forebygges med følgende tiltak:

  • Egnet armaturplassering.
  • Valg av lavluminante armaturer med effektiv avskjerming.
  • Valg av matte overflatebelegg.
  • Valg av armaturer med store flater.
  • Valg av lyse tak og vegger.