Discomfort Glare.jpg

Ubehagsblending fra elektrisk lys

Ubehagsblending oppstår fra lyskilder eller lysarmaturer. Har disse en for høy luminans enn det øyet er tilpasset kan dette oppstå umiddelbart. Dog kan det også bli åpenbart først etter en lengre tid.

Graden av ubehagsblending avhenger av luminansen og størrelsen på blendingskilden, bakgrunnsluminansen blendingskilden betraktes mot samt blendingskildens posisjon i forhold til synsretningen. Armaturens luminans, overflatestørrelse og lav bakgrunnsluminans og nærheten til synsretningen er alle faktorer som øker graden av ubehagsblending.

I belysningsplanlegging bør derfor alltid armaturens luminans settes i forhold til bakgrunnsluminansen. Jo nærmere øyet den lysende flaten befinner seg i synsretningen, desto større er risikoen for forstyrrende blending. I åpne armaturer, spesielt slike for kompakte og intensive lyskilder med høy lumenverdi, er det som regel lyskilden selv eller et speilbilde av den i blanke reflektorer eller arbeidsmaterialet som gir blendingseffekter. En måte å redusere ubehagsblending på, er å bruke matte reflektorer og armaturer med store flater.

Ubehagsblendingen kan også reduseres ved å øke lysheten på rommets vegger og tak. Dette kan oppnås på ulike måter:

  • Armaturene kan utstyres med en viss andel opplys.
  • Armaturene kan monteres nærmere rommets vegger.
  • Veggen kan belyses separat eller økes i lyshet ved å velge høyere refleksjonsfaktorer på veggflatene.
  • Bruk lyskilder med egnet spektralfordeling og fargetemperatur.

Altfor lyse vegger i forhold til synsobjektet kan skape adaptasjonsproblemer. Romflatenes lyshet skal derfor tilpasses synsforutsetningene og begrenses i henhold til anvisninger angitt under avsnittet Luminansfordeling og luminansbegrensninger.