Kontroll av belysningsanlegg

1. Omfang

 • Hva skal evalueres? El-belysningen, nødbelysningen, dagslysforholdene, funksjon og styring, vedlikeholdsplanen, el-effektiviteten osv.?

2. Forutsetninger

 • Hvis kontrollen gjelder nyanlegg – hvilke forutsetninger gjaldt ved planleggingen?
 • Evaluering av eksisterende anlegg?
 • Evaluering med eller uten dagslys?
 • Er de målte verdiene nye verdier, eller bruksverdier?

3. Utførelse/kontroll ved lysmåling

 

 • Belysningsstyrker – middelverdi/jevnhet for arbeidsområdet, de umiddelbare omgivelsene samt ytre omgivelsene.
 • Armaturenes middelluminans.
 • Beregn i forekommende tilfeller UGR-blendingstallet.
 • Lokalets luminansforhold.
 • Armaturens avskjermingsvinkel.
 • Lyskildenes fargegjengivelse og fargetemperatur.
 • Utfør visuell evaluering og intervju personale.
 • Utfør funksjonskontroll.
 • Kontroller kalibrering, innbrenningstid og rådende driftsforhold før lysmålning.