Flytskjema for belysningsplanlegging

1. Analyse av planleggingsmål

 • Definer virksomheten og de ulike synsoppgavene som kan forekomme i lokalet på døgnets ulike tidspunkter.
 • Definer belysningskravene med henblikk på sikkerhet, synsbehov og den visuelle opplevelsen.
 • Utred behovet for nødbelysning. Definer mål for energiforbruk, miljø og vedlikehold av belysningsanlegget.

2. Analyse av planleggingsforutsetninger

 • Definer gjeldende forskrifter, standarder, anbefalinger samt spesielle krav fra bestillere og brukere.
 • Definer forutsetningene for belysningen av rommet, arbeidsplassens art og dens arbeidsområder m.m.
 • Utred vilkårene for lokalets utforming, innredning, type billedskjermer, fleksibilitet, dagslys og lokalets karakter.
 • Fastslå økonomiske forutsetninger for installasjonen og vilkårene for vedlikeholdet av belysningsanlegget.

3. Overgripende planlegging

 • Utred forutsetningene for samvirke mellom elektrisk lys og dagslys. Kontroller mulighetene for dagslysavskjerming.
 • Utred hvilken eller hvilke lyskilder, armaturer og belysningssystem som best oppfyller stilte mål og forutsetninger.
 • Utred styrings- og reguleringsmulighetene for belysningen for økt komfort og bedre energibruk.
 • Overgripende samordning med henblikk på øvrige installasjoner, fargesetting og innredning.

4. Detaljert planlegging

 • Evaluer ulike belysningssystem såvel lysteknisk og visuelt som økonomisk (se også anvisninger i Lysmalen).
 • Fastslå belysningssystemets optimale vedlikeholdsfaktorer med hensyn til vedlikeholdsforutsetningene.
 • Utfør økonomisk evaluering ved å beregne livssykluskostnadene med investering, drift og vedlikehold.
 • Se på valgt belysningssystem sammen med øvrige installasjoner, fargesetting, innredning og valgt utstyr.

5. Dokumentasjon

 

 • Bør utføres som gjengitt under, med kompletteringer i henhold til bestillerens ønsker.
 • Installasjonstegninger inkl. styrings- og monteringsanvisninger samt tilhørende fortegnelser over lyskilder og armaturer.
 • Lysberegninger samt ev. visualiseringer som verifiserer under hvilke forutsetninger anlegget oppfyller stilte krav.
 • Redegjøre for beregningsforutsetninger samt legge fram belysningsanleggets vedlikeholdsplan (se anvisning i Lysmalen).