fagerhult_systemeffekter.jpg

Systemeffekter

Systemeffekten er summen av lyskildens effekt og tap i forkoblingsutstyr. En installasjon skal dimensjoneres med hensyn til så vel tilkoblet effekt som startstrømmer. Normalt sett er det startstrømmen og ikke systemeffekten som er bestemmende for hvor mange forkoblinger som kan koples til en automatsikring (MCB).

Under ser du ett oppsett som viser system- og lyskildeeffekt for en del ulike forkoblinger. Fagerhults armaturer er som standard utstyrt med forkobling med varmstart der forvarmingen av katoden enten reduseres eller opphører helt når lyskilden først er tent. Denne funksjonen er energibesparende og den er gunstig i forhold til lyskildens levetid.

NB: Mindre forskjeller forekommer mellom ulike fabrikat, og vi er uavhengige av fabrikat, og derfor kan bytte skje mellom likeverdige forkoblinger. Våre referanseverdier baseres på forkoblinger av kjente fabrikat som for eksempel Philips, Osram, Tridonic og Helvar. Oppgitte verdier er eksempler og rundet av til nærmeste hele tall. Utviklingen av elektroniske forkoblinger fortsetter, slik at oppgitte verdier kan bli justert. Effektfaktoren, cosfi, ligger for armaturer utstyrt med elektroniske forkoblinger på mellom 0,95 og 1,0.

Förklaring till tabellerna

SW = Systemeffekt i W

- = p.t. savnes for forkobling eller mangler data fra produsent.

T5 Eco

HF-std1x2x3x4x 
LjuskŠälla SW SW SW SW Ref. HF-don
13 17 31 44 58 Philips HF-P EII
25 29 55 - - Philips HF-P EII
32 36 70 - - Philips HF-P EII
20 24 48 68 89 Philips HF-P EII
45 51 100 - - Philips HF-P EII
50 55 108 - - Philips HF-P EII
73 81 158 - - Philips HF-P EII
HF-dim 1x 2x 3x 4x  
LjuskŠälla SW SW SW SW Ref. HF-don
13 17 32 47 62 Philips HF-R EII
25 30 57 - - Philips HF-R EII
32 37 71 - - Philips HF-R EII
20 24 48 71 96 Philips HF-R EII
45 51 96 - - Philips HF-R EII
50 56 109 - - Philips HF-R EII
73 80 159 - - Philips HF-R EII

 

T5C

HF-std1x 
Ljuskälla SW Ref. HF-don
22 25 Philips HF-P EII
40 43 Philips HF-P EII
22+40 66 Philips HF-P EII
55 60 Philips HF-P EII
60 65 Philips HF-P EII

 

T5

HF-std1x2x3x4x 
LjuskäŠlla SW SW SW SW Ref. HF-don
14 18 33 47 62 Philips HF-P EII
21 25 47 - - Philips HF-P EII
28 32 61 - - Philips HF-P EII
35 39 76 - - Philips HF-P EII
24 28 56 80 105 Philips HF-P EII
39 44 86 - - Philips HF-P EII
49 55 108 - - Philips HF-P EII
54 60 118 - - Philips HF-P EII
80 88 172 - - Philips HF-P EII
HF-dim 1x 2x 3x 4x  
LjuskäŠlla SW SW SW SW Ref. HF-don
14 18 34 50 66 Philips HF-R EII
21 25 48 - - Philips HF-R EII
28 33 63 - - Philips HF-R EII
35 40 77 - - Philips HF-R EII
24 28 56 83 112 Philips HF-R EII
39 43 84 - - Philips HF-R EII
49 55 106 - - Philips HF-R EII
54 61 119 - - Philips HF-R EII
80 87 173 - - Philips HF-R EII

 

T8

HF-std1x2x3x4x 
LjuskäŠlla SW SW SW SW Ref. HF-don
18 19 37 54 70 Philips HF-P EII
36 37 70 - - Philips HF-P EII
58 56 107 - - Philips HF-P EII
HF-dim 1x 2x 3x 4x  
LjuskŠälla SW SW SW SW Ref. HF-don
18 21 39 65 79 Philips HF-R
36 38 74 - - Philips HF-R
58 56 113 - - Philips HF-R

 

FSM-E

HF-std1x2x  
Ljuskälla SW SW Ref. HF-don  
14 16 32 Philips HF-P EII  
17 19 38 Philips HF-P EII  
18 19 36 Helvar EL TCs  
26 27 51 Helvar EL TCs  
32 32 64 Helvar EL TCs  
42 44 85 Helvar EL TCs  
57 64 121 PC-PRO/Ph. HF-P PL-T  
HF-dim 1x 2x    
Ljuskälla SW SW Ref. HF-don  
14 17 33 Philips HF-R EII  
17 20 39 Philips HF-R EII  
18 21 40 Tridonic PCA Excel  
26 28 55 Tridonic PCA Excel  
32 36 71 Tridonic PCA Excel  
42 47 91 Tridonic PCA Excel  
57 66 - Tridonic PCA Excel  

 

FSQ-E

HF-std1x2x  
LjuskŠälla SW SW   Ref. HF-don
13 15 28   Helvar EL TCs
18 19 36   Helvar EL TCs
26 27 51   Helvar EL TCs
HF-dim 1x 2x    
LjuskäŠlla SW SW   Ref. HF-don
13 16 31   Tridonic PCA ECO
18 21 40   Tridonic PCA ECO
26 28 55   Tridonic PCA ECO

 

FSD-H

HF-std1x2x  
Ljuskälla SW SW   Ref. HF-don
18 20 40   Osram QT
24 26 50   Osram QT
36 38 75   Osram QT
40 44 90   Osram QT
55 61 116   Osram QT
80 86 176   Osram QTP., QT-FQ
HF-dim 1x 2x    
Ljuskälla SW SW   Ref. HF-don
18 18 37   Osram QTi DIM
24 26 50   Osram QTi DIM
36 36 70   Osram QTi DIM
40 42 82   Osram QTi DIM
55 59 115   Osram QTi DIM
80 88 165   Osram QTi DIM

 

MTm/MT/MD/MR

El. driftdon1x 
LjuskäŠlla SW Ref. El. driftdon
20 (MTm) 25 Philips HID-PV m
35 45 Tridonic PCI
70 80 Tridonic PCI
150 160 Tridonic PCI