Symbolforklaring

Symbolet angir armaturens lysspredning, direkte, direkte/indirekte, asymmetrisk, rundtstrålende, osv. Flere symboler ved samme armatur angir at armaturen fåes i flere ulike utførelser.  

Angir hvilke(n) lyskilde(r) armaturen kan leveres med. Flere symboler ved samme armatur angir at armaturen fåes i flere ulike utførelser.  

Symbolene angir at armaturen er bestykket med hvit LED, respektive LED med fargetemperaturveksling alt. med RGBveksling.  

Angir armaturens IP-klasse. Flere angitte siffer angir at armaturen kan ha en klasse ovenfra og en klasse nedenfra, eller at armaturen kan tilpasses en høyere IP-klasse.  

Klasse I, Bruksgjenstand med driftsisolasjon. Utstyrt med et tilkoblingssted for vernejord.  

Klasse II, Bruksgjenstand med dobbel isolering. Bruksgjenstanden skal være merket med symbolet. Kan kobles til vernejordet uttak via såkalt europastøpsel.  

Klasse III, bruksgjenstanden skal være merket med symbolet. For tilkobling til lavspenning (SELV) via separat forkobling for SELV.  

Betyr at armaturen kan fåes i utførelse med emLED eller at armaturen kan fåes i utførelse for nødlysdrift.  

Innebærer at lysarmaturens overflatetemperatur er begrenset i henhold til krav i EN 60598-2-24 (max. 90 °C på armaturens oppadvendte flater ved normal drift).  

Angir maksimal normal omgivelsestemperatur for armaturen. Der ikke annet er oppgitt, gjelder 25 °C.

Typeskilt på armatur for temperaturer som overstiger 25 °C er utstyrt med separat ta-merking der maksimal temperatur angis.

Mange av våre armaturer kan fungere godt ved høye temperaturer; ved spørsmål kontakt kundeservice eller ditt nærmeste Fagerhult-kontor.

 
 
Betyr at armaturen ikke må overdekkes med isolasjon.  
     

 

F-symbolet som viste at armaturen kunne monteres mot normalt brennbart materiale, er fjernet fra produktstandarden for belysningsarmaturer EN 60598-1. I henhold til den siste utgaven av standarden skal armaturen merkes hvis produktet ikke oppfyller kravene til å kunne felles inn i eller monteres mot normalt brennbart materiale eller overdekkes med isolasjon. Alle Fagerhults armaturer oppfyller kravene til å kunne felles inn i eller monteres mot normalt brennbart materiale. I de tilfellene armaturer ikke må overdekkes med isolasjon, fremgår dette av Fagerhults produktinformasjon og monteringsanvisninger.