PS (Polystyren)

Polystyren har stor stivhet og hardhet. Det har utmerkede optiske egenskaper og god dimensjonsstabilitet. Høy overflateglans, lav vannabsorpsjon og utmerkede elektriske egenskaper er andre gode egenskaper. Når det gjelder ulemper, kan vi nevne at materialet har dårlig slagseighet og lav kjemikaliebestandighet, spesielt mot løsemidler. Polystyren tåler ikke sterke syrer og løser seg i aromatiske løsemidler. Det har også lav UV-motstand og har lett for å gulne. Brukstemperaturen er maksimum ca. 70 °C. I den senere tid er det utviklet UV-stabiliserte kvaliteter, noe som gir et bredere bruksområde. I enkelte innendørsapplikasjoner kan materialet forekomme i jakten på materialkostnader.