En squashhall skiller seg litt fra andre haller ettersom også veggene brukes som spilleflate der ballen spretter, og derfor er det viktig å ta hensyn også til belysningsstyrke på veggenes samt jevnheten når man prosjekterer. Armaturene bør plasseres minst én meter fra sideveggene for å unngå blending. 

Den vertikale belysningen er viktig ettersom du må se ballen i ulike høyder, kunne beregne hvor ballen kommer og reagere raskt.

 

Squashhall

8 stk. Excis LED bredstrålende 12 000 lm
Montasjehøyde 5,6 m
Gjennomsnittlig belysningsstyrke 760 lux på banen, 506 lux på frontveggen, 470 lux på sideveggene og 420 lux på bakveggen.

 

Løsningen oppfyller kravene til jevnhet og blending ifølge idrettshallsstandarden NS-EN 12193:2007

Produkter

Excis LED

Excis er utviklet for bruk i idrettshaller og klassifisert som ballsikker i henhold til VDE 0710-13. Leveres med ulike lumenpakker og gir et godt, blendfritt lys også fra større høyder.

Gå til produkt