fagerhult_multihall.jpg

Belysningsløsninger for innendørsidrett

En hall med et spille- eller aktivitetsareal på 40 x 20 meter for håndball, innebandy, volleyball, basketball – ja, egentlig hva som helst. Her gjelder det å ha tilstrekkelig belysning på banen, uansett idrett. Normal belysning ved konkurranser og kamper er 750 lux på gulvet, mens det er lavere nivåer ved trening og kroppsøving. Det stilles også krav til vertikal belysningsstyrke for å kunne se både høye baller, medspillere og motspillere. I en slik hall er plasseringen av armaturene selvfølgelig viktig for å unngå blending.

En basketballbane opptar en mindre flate i hallen, og ofte er basketball like mye show som sport. Her kreves litt spesiell belysning for å løfte stemningen og kampen. Selve basketballbanen bør være mye lysere enn området rundt. Idrettsbelysning blir showbelysning som kan dimmes og reguleres med størst mulig fleksibilitet. 

 

Multihall

En normalt optimert løsning for store haller for håndball, innebandy etc. 32 stk. Excis LED mediumstrålende med en lumenverdi på 20 000 lm.

Montasjehøyde 7 m

Gjennomsnittlig belysningsstyrke 530 lx

Løsningen oppfyller kravene til jevnhet og blending ifølge standarden for idrettsbelysning NS-EN 12193 .

Styring av flerbrukshaller

Det finnes naturligvis haller i mange forskjellige varianter og med ulik utforming av det fysiske bygget. I idrettshaller er det lurt å tenke på styring allerede på planleggingsstadiet, og da er DALI-styring det opplagte, og i mange tilfeller det eneste, valget.

Noen ganger er det en foldevegg på midten slik at man kan ha skolegymnastikk på to baner, eller så kan hallen være dobbelt så stor med foldevegg på midten for å få to baner i full størrelse.

I enkelte haller er det også mulig å dele opp flaten i flere mindre deler, og i så fall bør dette selvsagt være med i planleggingsfasen for styringen. Når vi har oppdeling med foldevegg bør vi også sørge for at det er tilstedeværelsesdetekteringen i hver av de oppdelte hallene.

Tenk på dette

  • Armaturene i en idrettshall må være robuste og ballsikre.
  • Dagslys- og tilstedværelsesstyring sparer energi i lokaler med mye og uregelmessig aktivitet.
  • Ta hensyn til eventuelle foldevegger allerede ved planleggingen.

Produkter

Ishockey er en av de raskeste lagidrettene og krever mye lys, både for spillere, dommere og tilskuere. Det gjelder at alle kan oppfatte det som skjer. I lavere divisjoner har man ofte 600 lux på isen, mens TV-overføringer i høyere divisjoner krever minst 1000 lux. Dessuten ønsker man å kunne styre lyset avhengig av hva som skjer. Ved lineup og i pausen jobber man ofte med lavere nivåer og en eller annen type spotlight som følger spillerne.

Løsning med 600 lux

Løsningen oppfyller kravene til jevnhet og blending ifølge standarden for idrettsbelysning NS-EN 12193.

Hockeyhall

136 stk. InduLED mediumstrålende 12 000 lm.
Montasjehøyde 7 m.
Gjennomsnittlig belysningsstyrke 600 lx på isen.

Løsning med 1000 lux

Løsningen oppfyller kravene til jevnhet og blending ifølge standarden for idrettsbelysning NS-EN 12193.

Hockeyhall

249 stk. InduLED mediumstrålende 12 000 lm.
Montasjehøyde 11 m
Gjennomsnittlig belysningsstyrke 1014 lx på isen

Produkter

Tennishaller har en litt annen utforming og andre krav til belysningen enn vanlige flerbrukshaller. Det normale er 500 lux på spilleflaten med tillegg for et areal på 2 meter utenfor sidelinjen og 3 meter bak grunnlinjen.

Ved serve og smash retter spilleren blikket oppover, og for å unngå blending plasseres armaturene langs sidene av banen.

I tennis er det en liten ball som kommer mot deg mot en foranderlig bakgrunn, noe som stiller høye krav til vertikal belysning.
Den vertikale belysningen er viktig ettersom du må se ballen i ulike høyder, kunne beregne hvor ballen kommer og reagere raskt.

 

Ljusberäkning Tennisshall

20 stk. Excis LED Asymmetrisk 20 000 lm
Montasjehøyde 7 m (armaturene er vinklet 15° inn mot midten)
Gjennomsnittlig belysningsstyrke 501 lx på spilleflaten inkl. den omgivende flaten.


Løsningen oppfyller kravene til jevnhet og blending ifølge standarden for idrettsbelysning NS-EN 12193

Produkter

En squashhall skiller seg litt fra andre haller ettersom også veggene brukes som spilleflate der ballen spretter, og derfor er det viktig å ta hensyn også til belysningsstyrke på veggenes samt jevnheten når man prosjekterer. Armaturene bør plasseres minst én meter fra sideveggene for å unngå blending. 

Den vertikale belysningen er viktig ettersom du må se ballen i ulike høyder, kunne beregne hvor ballen kommer og reagere raskt.

 

Squashhall

8 stk. Excis LED bredstrålende 12 000 lm
Montasjehøyde 5,6 m
Gjennomsnittlig belysningsstyrke 760 lux på banen, 506 lux på frontveggen, 470 lux på sideveggene og 420 lux på bakveggen.

 

Løsningen oppfyller kravene til jevnhet og blending ifølge idrettshallsstandarden NS-EN 12193:2007

Produkter

Standard för sportbelysning

Liksom på många andra områden finns en standard för belysning av sportanläggningar.

Standarden NS-EN 12193:2007, Lys og belysning – Idrettsbelysning,  fastsetter krav til belysning av idrettsanlegg for ulike idretter inndelt i tre klasser, og der finner vi lysnivåer for kroppsøving, trening og konkurranser på ulike nivåer.

Läs mer om SS-EN 12193:2007.