Miljøsertifisering BREEAM og LEED

BREEAM og LEED er de to store miljøsertifiseringssystemene som blir brukt rundt om i verden i dag, selv om det også finnes andre systemer, for eksempel Energy Star i Australia og Miljöbyggnad i Sverige.

Både i BREEAM og LEED kan ulike typer prosjekter vurderes, og ulike systemer blir brukt til ulike typer bygg. I begge systemene blir prosjektets miljøpåvirkning evaluert i ulike kategorier. Kategoriene har forskjellig navn i BREEAM och LEED, men de dekker omtrent de samme områdene: arealbruk, energi, vann, materialer, innemiljø, transport, innovasjon og avfall.

Systemene har ulikt antall klassifiseringsnivåer, og poengene blir beregnet på ulike måter. BREEAM har fem nivåer, og LEED har fire. 

Begge systemene har minimumskrav som må oppfylles for at bygget i det hele tatt skal bli sertifisert. 

BREEAM

(Building Research Establishment Environmental Assessment Method) er det vanligste systemet i dag i Europa. BREEAM finnes i en rekke varianter for ulike typer bygg. Miljøytelsen vurderes på ulike områder med minimumskrav for prosjektledelse, bygningens energibruk, inneklima med ventilasjon og belysning, vannforbruk, avfallshåndtering samt arealbruk og påvirkning på nærmiljøet. Vurderingen resulterer i nivåene Pass, Good, Very Good, Excellent eller Outstanding.

LEED

(Leadership in Energy and Environmental Design) er utviklet av U.S. Green Building Council. Ytelsen vurderes for arealbruk, vannforbruk, energiforbruk og utslipp, materialer og ressursbruk, inneklima og nyskapende planlegging som tar hensyn til innovative og tekniske løsninger som overgår det LEED krever. Vurderingen kan resultere i Certified, Silver, Gold eller Platinum.