fagerhult_vbeindex.jpg

VBE-indeks

Gjennom forskning vet vi i dag at lyset ikke bare påvirker oss visuelt, men også ikke-visuelt. Tradisjonelt beskrives som oftest belysningskvaliteten i et rom bare visuelt ved at man angir belysningsstyrken innenfor arbeidsområdet og dets umiddelbare omgivelser. Forskningen viser at det omgivende lyset, belysningen av vegger og tak, i høy grad påvirker oss biologisk og emosjonelt (ikke-visuelt). Det omgivende lysets nivå har stor betydning for vår våkenhet og dermed for vår evne til å yte noe over tid.

VBE-indeks er en modell som beskriver en måte å tolke lysopplevelsen i et rom visuelt, biologisk og emosjonelt. Hensikten med VBE-indeksen er å beskrive den subjektive lysopplevelsen – der alle parametre har betydning og kan vektes ulikt, avhengig av type rom og virksomhet. Modellen skal være en støtte og et kommunikasjonsverktøy i dialogen mellom bestilleren og lysplanleggeren og kan brukes til ulike typer miljøer, eksempelvis arbeids-, restaurantog pleiemiljøer. Malen kan også brukes som grunnlag for evaluering av eksisterende anlegg.

Modellen for evaluering av belysningsløsningens kvalitet med mennesket i sentrum er basert på en subjektiv evaluering av de visuelle, biologiske og emosjonelle aspektene, der det tas hensyn til den totale lysopplevelsen av en belysningsløsning. De ulike parametrene evalueres individuelt, og summen gir en total VBE-indeks ved å benytte visse forutsatte parametre og evaluere disse. Jo bedre overensstemmelse med de inngående parametrene, desto høyere totalpoeng for VBE.

Aspekter for VBE-indeks

De visuelle aspektene

omfatter det mer tradisjonelle evalueringsgrunnlaget som objektets synlighet, synskomfort, kontrast og blending osv. over tid.

De biologiske aspektene

berører i første rekke vår biologiske klokke – kroppens endokrine hormonutsondring og dens innvirkning på vår våkenhet, velvære og prestasjon både i løpet av dagen og for de ulike årstidene. Forskning viser at kroppen i hovedsak påvirkes av nivået på det omgivende lyset og dets spektrale sammensetning.

De emosjonelle aspektene

er de mest subjektive – hvordan vi generelt opplever lyset i rommet, omgivelsenes farger og lysets farge, dynamikk og komfort over tid.