Standard NS-EN 12193:2007 – belysningskrav i idrettshaller

Standarden NS-EN 12193:2007, Lys og belysning – Idrettsbelysning, fastsetter krav til belysning av idrettsanlegg for ulike idretter inndelt i tre klasser, og der finner vi lysnivåer for kroppsøving, trening og konkurranser på ulike nivåer.

Tabell A.1 for badmington, cricket, fencing, hockey, squash, tennis.

Tabell A.2 for football, håndball, basket.

Standarden

Klasse 1 –Tabell A1 og A2. Konkurranser i internasjonale sammenhenger og på toppnivå

Standarden angir > 750 lux i horisontal belysningsstyrke med en jevnhet på ≥ 0,70 og anbefaler vertikale verdier på 30 % av de horisontale verdiene 1 meter over gulvet.

Klasse 2 – Tabell A1 og A2. Konkurranse på lavere nivå

Standarden angir > 500 lux i horisontal belysningsstyrke med en jevnhet på ≥ 0,70 og anbefaler vertikale verdier på 30 % av de horisontale verdiene 1 meter over gulvet.

Klasse 3 – Trening Tabell A1

Standarden angir > 300 lux i horisontal belysningsstyrke med en jevnhet på ≥ 0,70 og anbefaler vertikale verdier på 30 % av de horisontale verdiene 1 meter over gulvet.

Klasse 3 – Trening Tabell A2

Standarden angir > 200 lux i horisontal belysningsstyrke med en jevnhet på ≥ 0,50 og anbefaler vertikale verdier på 30 % av de horisontale verdiene 1 meter over gulvet.

 

Lys ved TV-sendinger

Standarden NS-EN 12193:2007, Lys og belysning – Idrettsbelysning, fastsetter krav til belysning av idrettsanlegg. Standarden er ventet revidert i 2017, og da vil høyst sannsynlig kravene for TV-sendinger bli oppdatert.

HDTV og slow-motion stiller ofte helt andre krav til anlegget når det gjelder lysnivå, fargegjengivelse og flimring.

I haller for toppidrett er belysningen ofte tilpasset kravene for TV-overføring med betydelig høyere nivåer enn det som dagens standard angir. Også fargegjengivelse blir stadig viktigere, og ofte krever TV-selskaper CRI 90.

HDTV stiller også helt andre krav til flimmerfrihet. Når vi kobler belysningen over tre faser og bruker armaturer med amplitudedimming, blir problemet minimalt. Excis LED har amplitudedimming og kan også fås med CRI 90.