fagerhult_luminansklassning.jpg

Luminansklassifisering av interiørarmaturer med opale overflater

For å forenkle valg av armaturer med opale lysende flater, har Fagerhultutviklet et klassifiseringssystem som gjengir gjennomsnittluminansen for denne typen armaturer.

De berørte armaturtypene er pendel, tak og vegg samt alle med opale lysende flater. Luminansklassifiseringen skal sees som en hjelp ved prosjektering, for en grov bedømmelse av den ønskede armaturen i forhold til omgivelsenes luminans, samt hvordan den oppleves.

Luminansverdiene gjengitt i tabellen er målt vinkelrett på armaturen, og utgjør gjennomsnittsverdien for armaturens lysende flate. En armaturserie kan altså havne i flere luminansklasser, avhengig av hvilken effekt på lyskilden som armaturen er bestykket med.

 

Luminansklasse ¹⁾GjennomsnittsluminansHusk
A < 1000 cd/m² Armaturen har en lav gjennomsnittsluminans og kan brukes i lokaler med høye krav til avblending. Eks. kontorlokaler med normalt arbeid med PC skjermer.
B 1000–3500 cd/m² Armaturen har forholdsvis lav gjennomsnittsluminans og kan normalt brukes i de fleste sammenhenger. Mot en lys bakgrunn er blendingsrisikoen liten.
C 3500–5000 cd/m² Armaturen har en relativt høy gjennomsnittsluminans og bør derfor brukes i lyse omgivelser for å unngå blending..
D > 5000 cd/m² Armaturen har en høy gjennomsnittsluminans. Risikoen for blending kan være stor dersom armaturen ikke brukes i svært lyse omgivelser. Armaturen bør derfor unngås i arbeidslokaler innenfor det normale synsfeltet.

Forklaringer til tabellen
¹⁾ Hvis armaturens luminansjevnhet overstiger 4:1, angis dette med tilleggsbetegnelsen
* – eksempel B*. Luminansjevnheten defineres her som Lmaks / Lmiddel

Omgivelsene kan her betraktes som lyse dersom gjennomsnittsverdien for bakgrunnsluminansen overstiger 20 cd/m2 innenfor et normalt synsfelt på ±20 grader opp/ned fra en horisontal synsretning.

For at bakgrunnsluminansen skal overstige 20 cd/m2 kreves det at den vertikale gjennomsnittbelysningsstyrken overstiger ca. 75 lx mot en lys vegg. Undersøkelser viser at forholdet mellom armaturens gjennomsnittsluminans og bakgrunnsluminansen ikke bør overstige 40:1.

 

 

Lysmåling og beregning av gjengitte tabellverdier.

Armaturens gjennomsnittsluminans (cd/m2) – beregnes ut fra armaturens lystekniske data.

fagerhult_luminansklass_SE

I = armaturens lysstyrke vinkelrett på armaturens lysende flate (cd).

Ap = armaturens projiserende lysende flate (m2).

Lmed = armaturens gjennomsnittsluminans (cd/m²).

 

Armaturens maksimale overflateluminans (cd/) – måles med et
luminansmeter med en målevinkel på 1°.

fagerhult_luminansjamnhet_SE

A= måleflaten på 500 mm², tilsvarer en diameter på ∅ 26 mm ved en avstand på 1,5 meter.