fagerhult_belysningsplanering_1.jpg

Anvisninger for planlegging og beregning

Har rommets overflater og arbeidsområde anbefalte luminansforhold? Hva er kravene til god fargegjengivelse? Her er svarene.