AQ-indeks

Vi stilles overfor større krav til en mer effektiv bruk av energien, både av økonomiske grunner, men også av miljøgrunner. Behovet for å kunne evaluere den totale lyskvaliteten i et rom, både med henblikk på lysopplevelsen og driftsøkonomien, har skapt modellen for AQindeks.

AQ-indeks (Application Quality Index) er en modell som beskriver en måte å tolke lysopplevelsen sammen med parametre som angir energiforbruket og driftsøkonomien for et spesifikt rom. Eksempler på rom i et kontoranlegg er kontorer og tilhørende korridorer. Belysningsløsningens kvalitetsindeks er basert på fem ulike parametre med henblikk på å vise den totale kvaliteten på belysningsinstallasjonen for et spesifikt rom. En parameter er den totale lysopplevelsen. De driftsøkonomiske parametrene tar hensyn til energiforbruk, produkteffektivitet, belysningsstyring og det anbefalte vedlikeholdet av belysningen i rommet. Evalueringen av alle parametre er basert på de ulike kriteriene som gjengis i tabellform. Den endelige presentasjonen som skjer i pentagonen skal ses som en evaluering av systemløsninger i rommet – rommets lysopplevelse sammen med belysningens energiforbruk og driftsøkonomi. Evalueringen utføres normalt av lysplanleggeren i prosjekteringsfasen, men kan også utføres av kontrollør for et eksisterende anlegg.

Parametre for evaluering av total AQ-indeks

Lysopplevelse

Lysopplevelse er basert på den totale VBE-indeksen, dvs. en subjektiv vurdering av de visuelle, biologiske og emosjonelle parametrene i rommet.

Energieffektvitet

Energieffektvitet beskriver energiforbruket og er vurdert ut fra rommets beregnede LENI-tall i henhold til NS-EN 15193. Den beregnede LENI-indeksen beskriver rommets energiforbruk
uttrykt i kWh/m², år.

Produkteffektivitet

Produkteffektivitet for armaturer inklusive lyskilder – gjengis som en LLE-indeks for samtlige armaturer i rommet. Den beregnede LLE-verdien er uttrykt i lm/W.

Belysningsstyring

Belysningsstyring beskriver hvilken type styringssystem som brukes i rommet.

Anbefalt vedlikehold

Anbefalt vedlikehold er lysplanleggerens anbefalte intervall for vedlikehold av belysningen i rommet med hensyn til rengjøring, service og bytte av lyskilder.