fagerhult_lightsources.jpg

Konvensjonelle lyskilder

På sidene som følger finner du kort sammendrag av de vanligste lyskildene. Oversikten er ikke fullstendig, men dekker nærmest de som forekommer i Fagerhults armatursortiment. Data er innsamlet fra lyskildefabrikantenes kataloger og kan variere avhengig av fabrikant, derfor forbeholder vi oss retten til endringer.

Lysutbytte

En lyskildes lysutbytte er forholdet mellom dens lumenverdi og den elektriske effekten som brukes. Lysutbyttet fastsettes for lyskilden eller for systemet (lyskilde eller forkobling). Enheten for lysutbytte er [lm/W]. Legg merke til at den angitte verdien for lysutbyttet i tabellene på sidene som følger gjelder lyskilden og ikke tar hensyn til tap i forkobling.

Gjennomsnittlig levetid

Det antallet brenntimer da halvparten av en stor mengde kontrollerte lyskilder har slokt.

80 % servicelevetid

Når 80 % av belysningsanleggets opprinnelige lumenverdi gjenstår. Nedgang i lumenverdi avhenger av redusert lumenverdi og forbrukte lyskilder.

Generell fargegjengivelsesindeks, Ra

Fargegjengivelse er et mål på en lyskildes evne til å korrekt gjengi åtte testfarger i forhold til et bestemt referanselys. Ra-indeks for  innendørsbelysning bør være over 80 og for god fargegjengivelse over 90. Verdien for maksimal god fargegjengivelse oppgis til 100.

Fargetemperatur, K

Färgtemperaturen anger ljuskällans färgnyans och varierar i området 2000–7400 K. 3500–4000 K betraktas som neutralt vitt. Färgtemperatur lägre än 3500 K upplevs som varma och färgtemperaturer högre än 4000 K uppfattas som kalla. För lysrör och urladdningslampor anges ekvivalenta färgtemperaturer.

Fargebetegnelse

Fargetemperaturen angir lyskildens fargenyanse og varierer i området 2000–7400 K. 3500–4000 K betraktes som nøytralt hvitt. Fargetemperatur lavere enn 3500 K oppleves som varme og fargetemperaturer høyere enn 4000 K oppfattes som kalde. ActiViva TL5-lysrør for 8000 K og 17000 K inneholder 25 % resp. 85 % mer blått lys enn dagslys. Økt mengde blått lys har en positiv effekt på vårt velvære. For lysrør og utladingslamper angis ekvivalente fargetemperaturer.