Sjekkliste over tiltak når lysrørene ikke tennes eller fungerer korrekt i armaturer med forkoblingsutstyr

Spenning til armaturen

Kontroller at armaturen har nettspenning. Kontroller nettspenningens nivå ved måling. I en armatur med regulerbart forkoblingsutstyr kontrolleres også styrespenningens nivå, dersom det et tilgjengelig for måling (analog 1–10 V DC). Koble fra styrekretsen og kontroller om lyset tennes (100 %).

Bryt for sikkerhets skyld alltid spenningen ved følgende kontrolltiltak. I en armatur med regulerbart forkoblingsutstyr skal også styrekretsen kobles fra.

Lysrør

Kontroller at lysrørenes effekt og type tilsvarer merkeskiltets angivelser. Kontroller samtidig at forkoblingsutstyrets effekt stemmer overens med merkeskiltets effektmerking.

Kontroller at lysrørene er satt riktig i lysrørholderne (lysrøret er vridd eller trykket helt inn i riktig stilling). Kontroller samtidig lysrørholderne og påse at lysrørene får god kontakt i holderne (holderne skal sitte ordentlig fast i armaturen). Fjern ved behov støv, smuss, fett osv. Legg merke til at det er begrensninger for visse lysrørtypers stilling i armaturen.

Bytt ut lysrør som ikke tennes med nye som er konstatert å være i orden (selv et nytt lysrør kan være defekt) og slå på spenningen. I 2-rørs armaturer skal begge lysrørene byttes ut med lysrør som man vet er i orden.

Tilkoblinger

Hvis lysrørene ikke tennes, bryt spenningen og kontroller ledningene med henblikk på dårlig kontakt, og påse at det ikke finnes noe isolerende sjikt på tilkoblingenes kontaktflater. Ofte avsløres dårlig kontakt av sverting eller sot.

Forkoblingen

Bryt matespenningen til forkoblingsanordningen i ca. 20 sekunder og slå på spenningen på ny. Elektronisk forkoblingsutstyr er vanligvis konstruert til å kobles ut når de registrerer defekte lysrør eller brudd i lysrørkretsen (punkt 5). For elektronisk forkoblingsutstyr er situasjonen den samme dersom lysrøret ikke er vridd til riktig stilling (punkt 4) eller hvis det er dårlig kontakt i lysrørkretsen (punkt 4 og 6). Alt forkoblingsutstyr fra ulike fabrikanter kan ikke registrere at et defekt lysrør er byttet mot et nytt uten at spenningen brytes.