fagerhult_installation.jpg

Gjør deg kjent med de vedlagte montasjeanvisningene og følg dem ved installasjonen.

Ved isolasjonsmåling av armaturer utstyrt med elektronisk forkoblingsutstyr skal fase- og null-leder sammenkobles! Måling må kun utføres mellom sammenkoblet fase- og null-leder, og jord, med maksimalt 500 V likespenning. Etter målingen må man ikke glemme å koble fra hverandre fase- og null-leder og koble disse riktig til tilkoblingspunktene.