fagerhult_avsakring.jpg

Sikring av forkoblinger

Automatsikringer for grupper med armaturer utstyrt med forkoblinger skal dimensjoneres ikke bare etter merkestrømmen, men fremfor alt med henblikk på startstrømmen. Den kortvarige startstrømmen som oppstår i forbindelse med at armaturene tennes, kan ved en feilaktig dimensjonering av automatsikringen føre til at denne løser ut.

Startstrømmen forårsakes av kondensatorene i forkoblingerets nettfilter. Startstrømmens størrelse er ikke avhengig av forkoblingerets effekt, men av dets konstruksjon. Det forekommer relativt store forskjeller i startstrømmens størrelse mellom de ulike leverandørene av forkoblinger. På grunn av karakteristikken til startstrømmen anbefaler vi at det brukes automatsikringer med utløsningskarakteristikk C

Hvis det er behov for å kunne koble til mer forkoblinger enn det som angis i kolonne 1, ber vi deg kontakte et av våre salgskontorer for nøyaktige opplysninger.

Ettersom fabrikantene løpende utvikler sine produkter, er ikke opplysningene på denne siden bindende. For de seneste opplysninger, kontroller med fabrikantene av forkoblinger.

Vi forbeholder oss retten til endringer samt tar forbehold om ev. skrivefeil.

Av tabellen under fremgår det hvor mye forkoblinger som kan kobles til en belysningsgruppe som er sikret med en 16 A automatsikring av type C. Vi oppgir to ulike verdier:

 

Kolonne 1

Maks. antall forkoblinger som uavhengig av fabrikat (Osram, Philips, Tridonic, Helvar) og type, kan kobles til automatsikringen.  Dvs. om antall forkoblinger oppgitt i kolonne 1 ikke overskrides behøver fabrikat og typen på forkoblingeret ikke være kjent for at anlegget skal kunne dimensjoneres korrekt.

Kolonne 2

Maks. antall forkoblinger med visst forkoblinger. Verdien skal sees som en indikasjon på hva som er mulig. De fleste fabrikat og typer forkoblinger ligger innen intervallet mellom de verdier som angis i kolonne 1 og i kolonne 2.

 

T5

Effekt

HF-std

HF-dim

 

Kolonne 1
Samtlige forkoblinger

Kolonne 2
Visse forkoblinger

Kolonne 1
Samtlige forkoblinger

Kolonne 2
Visse forkoblinger

1×14

47

122

46

150

2×14

22

47

20

78

3×14

44

47

34

47

4×14

42

47

26

47

1×21

47

86

46

120

2×21

22

47

20

60

1×28

47

86

26

83

2×28

22

47

20

48

1×35

22

86

32

76

2×35

22

47

18

34

1×24

44

103

47

150

2×24

20

53

38

52

1×39

44

61

45

76

2×39

20

32

20

32

1×49

22

56

32

48

2×49

20

30

18

32

1×54

38

47

26

76

2×54

20

26

20

32

1×80

20

30

20

38

2×80

16

20

15

20

 

T5 ECO

Effekt

HF-std

HF-dim

 

Kolonne 1
Samtlige forkoblinger

Kolonne 2
Visse forkoblinger

Kolonne 1
Samtlige forkoblinger

Kolonne 2
Visse forkoblinger

1×13

47

122

47

150

2×13

22

47

20

78

3×13

44

47

38

38

4×13

42

47

26

42

1×20

44

103

47

150

2×20

20

53

38

52

1×25

47

86

26

83

2×25

28

47

20

48

1×32

47

86

38

76

2×32

28

47

18

33

1×45

44

56

38

48

2×45

20

26

18

26

1×50

38

47

25

76

2×50

20

26

20

30

1×73

20

30

20

38

2×73

16

20

15

20

 

T8

Effekt

HF-std

HF-dim

 

Kolonne 1
Samtlige forkoblinger

Kolonne 2
Visse forkoblinger

Kolonne 1
Samtlige forkoblinger

Kolonne 2
Visse forkoblinger

1×18

48

122

47

86

2×18

48

75

20

70

3×18

20

80

24

56

4×18

20

56

20

38

1×36

47

82

45

70

2×36

37

56

20

56

1×58

47

60

40

56

2×58

20

26

20

30

1×70

34

47

-

-

2×70

18

20

-

-

 

 

 

 

 

  - = no current data available.

T5C

Effekt

HF-std

HF-dim

 

Kolonne 1
Samtlige forkoblinger

Kolonne 2
Visse forkoblinger

Kolonne 1
Samtlige forkoblinger

Kolonne 2
Visse forkoblinger

1×22

33

74

24

54

1×22+1×40

22

56

-

-

1×40

33

74

24

54

1×55

47

50

20

34

1×60

47

47

20

20

 

 

 

 

 

  - = no current data available.

FSD

Effekt

HF-std

HF-dim

 

Kolonne 1
Samtlige forkoblinger

Kolonne 2
Visse forkoblinger

Kolonne 1
Samtlige forkoblinger

Kolonne 2
Visse forkoblinger

1×18

48

74

40

56

2×18

38

56

16

38

1×24

47

103

27

86

2×24

20

56

12

52

1×36

47

56

47

70

2×36

44

56

20

34

1×40

47

74

47

70

2×40

20

38

20

30

1×55

32

50

40

56

2×55

18

22

18

26

1×80

30

30

20

47

2×80

16

16

15

18

 

FSQ

Effekt

HF-std

HF-dim

 

Kolonne 1
Samtlige forkoblinger

Kolonne 2
Visse forkoblinger

Kolonne 1
Samtlige forkoblinger

Kolonne 2
Visse forkoblinger

1×13

34

82

40

40

2×13

34

56

60

60

1×18

35

82

38

70

2×18

35

80

26

47

1×26

33

74

38

70

2×26

20

38

20

46

 

FSM

Effekt

HF-std

HF-dim

 

Kolonne 1
Samtlige forkoblinger

Kolonne 2
Visse forkoblinger

Kolonne 1
Samtlige forkoblinger

Kolonne 2
Visse forkoblinger

1×13

34

118

40

40

2×13

34

116

60

60

1×14

47

94

47

47

2×14

47

94

47

47

1×17

47

94

47

47

2×17

47

94

47

47

1×18

35

152

38

70

2×18

35

128

26

48

1×26

33

144

38

70

2×26

20

102

20

46

1×32

33

124

38

50

2×32

20

64

20

26

1×42

33

124

38

50

2×42

20

54

12

26

1×57

31

85

22

38

2×57

17

17

-

-

  

 

 

 

 

 - = no current data available.

 

Merknader

  • Ved sikring av armaturene skal det tas hensyn foruten til startstrømmen også til den samlede merkestrømmen for gruppens armaturer, kabelens tverrsnitt samt gjennomsnittslengden til gruppens kabling.
  • Tabellenes armaturantall forutsetter samtidig tenning (samme strømbryter) ved nettspenningens toppverdi.
  • Tabellenes verdier gjelder for 1-polige automatsikringer. Ved bruk av flerpolige automatsikringer skal antallet armaturer reduseres med 20 %. Ved 16 A automatsikringer med B-karakteristikk skal gruppens størrelse reduseres til det halve og ved 10 A automatsikringer med C-karakteristikk skal gruppens størrelse reduseres med ca. 40 %. For eksakt dimensjonering, kontakte et av våre salgskontorer.