fagerhult_coldspaces.jpg

Kalde lokaler

De fleste armaturer er konstruert for å gi best yteevne i en normal romtemperatur. I et kaldt lokale, eksempelvis kjøle- eller fryserom, er omgivelsetemperaturen for armaturen et annet. De fleste industriarmaturer egner seg til dette bruk, men det er en rekke parametrer å ta hensyn til for å kunne velge riktig armatur.

Valg av armatur og dens plassering i lokalet styres av:

  • Hvilken omgivelsestemperatur er det i lokalet?
  • Hvilken IP-klasse kreves?
  • Hvordan er kjøleribber eller kjøleventiler plassert?
  • Utsettes armaturen for luftstrømmer?
  • Er det risiko for at armaturen utsettes for mekanisk påvirkning?
  • Skal armaturene lyse kontinuerlig eller skal de tennes/slokkes et antall ganger/døgn?

Generelt

Åpne reflektorarmaturer er konstruert slik at maksimal lysflux oppnås ved normal romtemperatur 25 °C. Når en slik armatur plasseres i kaldere rom, påvirkes så vel lysstrømmen som evnen til å tenne. Det må tas hensyn til den lavere lysstrømmen i forbindelse med lysplanleggingen.

Armaturer med IP 44 og oppover kan derimot lysmengdemessig fungere bedre når den plasseres i et kaldere miljø, ettersom lyskildens omgivelsestemperatur som oftest er litt for høy ved normal romtemperatur da armaturen holder på varmen. Dette innebærer at lysfluxen øker når omgivelsestemperaturen synker, og dette gjelder ned til et visst nivå.

Forkobling

Det er viktig å bruke riktig forkobling, slik at armaturen også tenner ved lave temperaturer. Temperaturspesifikasjonene varierer for ulike fabrikanter og forkoblinger.

Lyskilder

T5-lyskilden avgir sin maksimale lysstrøm ved en omgivelsestemperatur (rundt røret) på 35 °C. Temperaturen rundt lyskilden styres av armaturutførelsen. For armaturer med kapslingsklasse 44 og opp-over benyttes da egenvarmen i armaturen til å oppnå en mer optimal temperatur, spesielt dersom omgivelsestemparaturen i rommet er lav. Derfor kan slike T5-armaturer fungere svært godt selv i kalde omgivelser.

T8-lyskilden er litt annerledes sammenliknet med T5. T8-lyskilden har sin maks. lysstrøm ved en lavere temperatur, 25 °C. Derfor påvirkes T8-lyskilden mindre enn T5-lyskilden ved lavere omgivelsestemperatur.

Termolysrør

Bruk av såkalte termolysrør kan være nødvendig i visse lokaler. Termolysrøret har et ekstra ytre glass som isolerer (termoprinsippet). Ulempen med disse rørene er at de har større diameter, hvilket kan medføre problemer i visse armaturer. Termolysrør fås i så vel T5- som T8-utførelse, men ikke med samtlige effekter. Se avsnitt om Lyskilder.

Plassering

Armaturer skal om mulig ikke plasseres for nær kjøleribber eller kjøleventiler. Den kalde luftstrømmen kan ha en svært negativ innvirkning på lysfluxen. Dette gjelder også for tette armaturer eller ved bruk av termolysrør.

Angivelse av lysflux

Ved siden av angir vi hvordan lysfluxen påvirkes av omgivelsestemperaturen for en rekke typiske industriarmaturer. Den røde kurven viser lysfluxen uten vindpåvirkning, og den blå viser strømmen ved en vindpåvirkning av 0,5 m/s. Som referanseverdi benyttes lysfluxen ved +25 °C uten vindpåvirkning.

Legg merke til at angitte verdier skal anses som retningsgivende verdier og ikke absolutte verdier. Planlegg derfor belysningen med en god margin.

LED i kalde lokaler

Lysdioder er også temperaturfølsomme men ikke på samme måte som lysrør. Generelt kan det sies at lysfluxen og levetiden blir bedre jo lavere temperaturen er. Bruk av LED i kalde lokaler er derfor fordelaktig, men man skal være klar over at driveren normalt er spesifisert for laveste temperatur ned til -20 ⁰C (Variasjoner forekommer).