Monitor

Monitor er en armatur beregnet for allmennbelysning innendørs og utendørs og monteres på vegg, alternativt direkte i tak. Egnede bruksområder er ulike typer ankomsthaller, passasjer og trappehus, enkelte områder på skoler, etc. Rasteroptikken har en linjeprismatisk underside som fordeler lyset effektivt uten å blende.