System.Collections.Generic.List`1[Fagerhult.Models.ViewModels.MediaModel]..AltText

86492 Citygrid On Pole

Citygrid On Pole-enheten gjør at alle armaturer kan integreres i et Citygrid-nettverk. Enheten er montert på stolpen, og den kobles til armaturen ved hjelp av kabel nede i luken på stolpen.

Dokument