Wrap

For å få den behagelige følelsen av å være omgitt av dagslys trenger vi en armatur som slipper lyset ut fra alle retninger. Helst skal vi også kunne påvirke lysets intensitet, ettersom vi alle har ulike måter å se på og ulike sysler å utføre. Wrap er en slik armatur.

Wrap er allmenn- og arbeidsbelysning for kontor, skoler og andre offentlige miljøer. Hjertet i Wrap-familien er den pendlede arbeidsplassarmaturen som gir både direkte og indirekte lys ved hjelp av separate lyskilder eller LED. Den direkte/indirekte løsningen gir en effektiv lyskontroll, og det er enkelt for brukeren å regulere lyset i detalj.

Wrap fås også i en takvariant som muliggjør en komplett og enhetlig lyssetting av hele prosjektet. Både pendel- og takarmaturen fås som singel- eller tandemversjon med tre ulike alternativer for rasteroptikk, avhengig av valg av lyskilde.

Design Ola Granlund og Leif Igelström.
}