PoleLITE

For å øke følelsen av trygghet utendørs er belysning en forutsetning. Mange ganger kan det være vanskelig å få belyst alt man ønsker kun ved bruk av mastearmature. Med dette i bakhodet, har Fagerhult utviklet et PoleLITE - en allsidig LED-lyskaster med en unik flens som kan settes på både nye og eksisterende master. Alt for å skape både trygghet og et vakkert miljø, alt på samme tid.

Pole Lite kan belyse lekeplasser, parker og torg samt statuer, busker og trær. Armaturen sitter på en dobbelthengslet brakett som kan roteres til riktig posisjon for ditt spesifikke prosjekt.

PoleLITE er lyskasteren som med enkle midler gir deg langt flere muligheter til lyssetting!

Gallery


Produkter

PoleLITE

PoleLITE vegg