Gondol

Gondol LED er utviklet for å lyssette vegger og andre vertikale flater. Armaturen gir en jevn og blendfri vertikalbelysning slik at man oppnår god visuell komfort i samsvar med anbefalingene i NS-EN 12464-1.

Ettersom alle flatene i et rom er med på å definere rommet, er det viktig å også lyssette veggene for å få en balansert luminansfordeling mellom flatene i rommet. Dette har stor betydning for den totale romopplevelsen.

Gondol-serien inneholder også armaturer for T5.

Design Epsilon

Produkter

Gondol LED