DuoFlex

DuoFlex er et takmontert intensivkanal som gir tilgang til avansert utstyr med bibeholdt bevegelsesfrihet. Frie flater gjør det mulig å arbeide rundt hele pasienten, også i hodeenden. Kabler og slanger ledes opp til panelet, hvilket gjør at farlige og irriterende ledningsbunter unngås, samtidig som renholdet forenkles.

Produkter

DuoFlex

}