Hvordan ble alt "Crystal Clear"

La oss ta deg med på vår reise...

Vi må helt tilbake til 1945 – det var da frøet som skulle bli Fagerhult begynte å gro. Gjennom årtier har vi satt mennesker og miljø i sentrum.

Vår miljøsatsing

Crystal Clear er Fagerhults miljøinitiativ. Det er vår måte å understreke viktigheten av å arbeide slik at man etterlater seg så små avtrykk på miljøet som mulig. Det er også viktig å ha mennesker i fokus. Både de vi lager belysning for, men også våre ansatte og fremfor alt kommende generasjoner.

Vi jobber kontinuerlig med forbedringer og utfordrer oss selv til å komme med ideer som bidrar til at Fagerhult er en bedrift som med stolthet kan kalle seg bærekraftig. Vi vil at våre kunder skal kunne stole på at vi har den nødvendige kunnskapen for å foreslå den mest bærekraftige belysningsløsningen.

Bærekraftig belysningsløsning

En bærekraftig belysningsløsning er summen av en rekke faktorer. Energieffektiviteten er svært viktig – fordi dette har så stor betydning for miljøet – men alle andre beslutninger om utformingen spiller også en viktig rolle.

Effektivitet er heller ikke det samme som ergonomi. Vi vil jo at produktene våre skal gjøre miljøet litt bedre å leve og arbeide i. For å lykkes med denne kombinasjonen må man ta hensyn til alle faktorer allerede fra starten av – når produktet utvikles. Det gjør vi i Fagerhult. Vi utvikler intelligente løsninger som kan redusere strømforbruket uten at dette går utover lyskomforten.

Effektivt belysningssystem med intelligent dagslys- og tilstedeværelsessstyring

Med et moderne lysstyringssystem kan man spare mye energi, samtidig som menneskene som oppholder seg i rommet, får bedre lysergonomi.

Armatursystemer med dagslys- og tilstedeværelsessensorer gjør at lysnivået til enhver tid er på et tilfredsstillende nivå. Men det sørger også for at nivåene ikke er for høye, og at de tilpasses innfallende dagslys og aktiviteter i rommet. Hvis det ikke er noen der, slås lyset ganske enkelt av.

e-Sense er Fagerhults eget styringssystem med innebygde dagslys- og tilstedeværelsesssensorer i armaturene og regulering via fjernkontroll. Systemet er ukomplisert og enkelt og raskt å installere, noe som sparer både tid og penger og bidrar til at flere kan velge å satse på lysstyring. Stilrent er det også!

 

Velg riktig teknologi

Hvor energieffektiv en armatur er, angis i virkningsgrad (det vil si hvor stor del av energiforbruket armaturen klarer å omdanne til lys.) Jo høyere virkningsgrad, jo bedre!

Valg av lyskilde påvirker energieffektiviteten, og det er også svært viktig at armaturen er utviklet for akkurat den lyskilden som brukes.

Feil lyskilde i armaturen er ikke bare energisløsing, det kan også være farlig. Fagerhult bruker bare moderne, energieffektive lyskilder beregnet på offentlige miljøer; T5-lysrør og kompaktlyskilder samt LED-teknologi.

Fra vugge til gjenvinning

Hvordan påvirkes miljøet av belysningsarmaturene våre? Det har vi funnet ut i detalj – hele tiden med det som mål å gjøre løsningene våre enda bedre.

Vi har undersøkt livssyklusen til armaturene, fra råvarer, produksjon og distribusjon til bruk og gjenvinning. Vi har til og med funnet ut hvor mye karbondioksid som slippes ut når våre medarbeidere drar til jobben! Vi kan derfor redegjøre (nøyaktig) for hvor store karbondioksidutslipp en armatur bidrar til i løpet av levetiden.

Mengden avhenger av hvilke materialer det er i armaturen, hvor den er produsert og hvor den skal brukes.

Vårt miljøarbeid er langsiktig og nyskapende og styres mot detaljerte mål. Utviklingen av nye produkter er selve kjernen i arbeidet vårt, fra de tekniske løsningene til optimalisering av råvarer og miljøvennlige produksjonsmetoder.

Når du bruker Fagerhult, forsikrer du deg om en belysning som ivaretar både økonomi, miljø og menneskers helse, samtidig som du gir kreativiteten en ekstra kick. For oss er det "Crystal Clear".